ARBETSKRAFTSINVANDRING

Reinfeldt: Fel att stoppa arbetskraftsinvandringen

Bild: Emma-Sofia Olsson/TT

Fredrik Reinfeldt är ny ordförande för Visita. I en intervju med TN tar han strid för arbetskraftsinvandringen och ifrågasätter det egna partiets åtstramningar. Dessutom förklarar han varför Nato är bra för företagen och lyfter besöksnäringen som integrationsmotor.

Nyligen blev Sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt vald till ordförande för besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation Visita.

– I hela mitt liv har jag försökt söka mig till sånt som skapar förutsättningar för mänskliga möten. När det fungerar skapar det mer tillit i samhället, håller samhället öppet och bevarar människors nyfikenhet och tolerans inför varandra. I besöksnäringen och i Visitas medlemmar ser jag stora möjligheter att fortsätta skapa förutsättningar för detta, säger han och förklarar att det är därför som han valde att ta sitt nya uppdrag.

Fredrik Reinfeldt är noga med att poängtera att besöksnäringen är Sveriges starkaste jobb- och integrationsmotor.

– Vi har en fantastisk utveckling. Sedan millennieskiftet ser vi en tre gånger högre sysselsättningsökning än på övriga arbetsmarknaden, säger han.

Tryck i viljan att anställa

Innan pandemin var drygt fyra av tio som sysselsattes i näringen födda i ett annat land. Dessutom var ungefär tre av fem företagare i näringen utlandsfödda. Samtidigt visar annan forskning att näringen inte når sin fulla potential på integrationsfronten och att fler borde kunna få ett jobb i branschen. Pandemin drabbade många av Visitas företag hårt och när många tvingades sluta sina jobb valde de att gå helt andra karriärvägar. Kompetensbristen som fanns i branschen innan pandemin har nu förvärrats – trots och på grund av krisen. Fredrik Reinfeldt betonar att det fortfarande finns en stor vilja i branschen att anställa.

– Helt plötsligt är det svårt att hitta folk. Men det finns ett väldigt tryck i viljan att anställa och det vet ju jag vad det betyder för unga människor, för integration, för människor som inte alltid har de enklaste vägarna in på arbetsmarknaden.

Fredrik Reinfeldt håller inte med om att besöksnäringen inte längre är en lika bra integrationsmotor som tidigare. Men han menar att det är viktigt att det finns regelverk som gör att Visitas medlemmar kan växa och att det finns folk att anställa.

– Det är en utmaning för väldigt många nu. Arbetsgivaravgifter spelar stor roll och det är viktigt att man inte vältrar över en massa samhällskostnader på de här verksamheterna. Förädlingsvärdet ligger i servicen och den upplevelse som man förmedlar och här skiljer vi oss mycket från andra branscher, säger han och poängterar att det är viktigt att minska regelkrångel.

Han vill vara en röst för den innovationskraft som finns i besöksnäringen.

Hur allvarlig tycker du att kompetenskrisen är?

– Det är den största huvudvärk som många har nu. Just nu är det den viktigaste frågan för många av Visitas medlemmar.

Många anställer från tredjeland

Ett sätt att lösa kompetenskrisen är att anställa människor från tredjeland. Hos Visita finns många företag som har löst sin kompetensbrist genom att göra just det. Inte minst handlar det restauranger som tar in kockar från länder utanför Europa. Och när det inte går händer det att restaurangerna får dra ner på öppettider eller i värsta fall stänga – något som inte bara drabbar den enskilda företagaren, utan även alla andra anställda.

Samtidigt som kompetenskrisen alltså är stor finns det nu från politiskt håll ett tryck på att förändra lagstiftningen och strama åt möjligheterna till arbetskraftsinvandring. Det handlar bland annat om att sätta ett så kallat lönegolv, där regeringsutredaren Anita Linder formulerar det som ”goda levnadsvillkor”. Migrationsminister Anders Ygeman (S) har meddelat att regeringen kommer att lägga lagförslag i linje med utredarens förslag.

Om det är någonting jag känner ansvar för, så är det att det är jag som har öppnat upp Sverige för detta, med mina alliansvänner.

Men det är inte bara från regeringshåll det kommer sådana indikationer. Moderaternas partistyrelse föreslog förra året ett golv på 32 400 kronor. Efter protester från bland annat ungdomsförbundet landade till slut partiet som Fredrik Reinfeldt själv var ordförande för under många år på att arbetskraftsinvandrare ska ha en minimilön på 27 540 kronor i månaden.

Hur ser du på förslaget om ”goda levnadsvillkor”?

– Nu talar du med en person som under sin regeringstid införde möjligheterna till arbetskraftsinvandring. Om det är någonting jag känner ansvar för, så är det att det är jag som har öppnat upp Sverige för detta, med mina alliansvänner. I grunden tror jag på detta, jag tror på en större öppenhet – naturligtvis baserat på regler och respekt för den svenska arbetsmarknaden.

– Visita kommer naturligtvis att sätta sig in i de olika förslag som finns, där ju ibland analysen utgår från att det är bra om det är färre som kommer hit. Det har ju präglat samhällsdebatten på senare år, vilket jag beklagar, därför att jag tror att det inte bara handlar om trösklar för unga människor, utan det handlar om utrikesfödda som antingen kommer hit från andra länder eller som faktiskt växer upp här och har utrikesfödda föräldrar. Arbetskraftsinvandringsreglerna är ju också ett sätt att säga att människor som kommer från andra länder faktiskt ska jobba, att de klarar en egen försörjning och på det sättet blir bättre integrerade i det svenska samhället.

Hård retorik

Utöver lönegolv har regeringen också tillsatt en utredning om att införa en så kallad arbetsmarknadsprövning av arbetskraftsinvandrare. Det skulle, om det blir verklighet, innebära att det är en myndighet, inte företagaren själv, som ska fatta beslut om det finns behov av en persons kompetens eller inte och därmed avgöra om personen ska få arbetstillstånd i Sverige. I samband med att beskedet från regeringen kom skrev Socialdemokraterna och en lång rad fackförbund i en debattartikel i Expressen att den lagstiftning som regeringen Reinfeldt införde 2008 har ”gött den organiserade brottsligheten, öppnat upp för lönedumpning på svensk arbetsmarknad och utnyttjande av utländsk arbetskraft”.

Vad tycker du om den hårda retoriken kring arbetskraftsinvandringen?

– Visitas idé är att sätta en kvalitetsstämpel på hela besöksnäringen. Genom att sätta upp våra dekaler och genom att bli medlemmar hos oss, så skriver man också in sig i en medlemsorganisation som säger att man ska ha välskötta arbetsplatser och följa kollektivavtal och regelverk som gäller i Sverige.

– Vi hjälper ju till att skapa goda arbetsförutsättningar och hålla undan risken för verksamheter som inte sköter sig. Att vi gör det förstärker värdet av den jobb- och integrationsmotor som besöksnäringen är. Människor kommer in i verksamheter som följer svenska arbetsmarknadsregler och kollektivavtal. Det är oerhört centralt att det görs på ett sätt som sänker trösklar för människor som är utrikesfödda och som kommer från andra länder. Sedan blir de en del av en värdegemenskap i Sverige och kan klara sig med egen försörjning, säger Fredrik Reinfeldt.

Sanktioner drabbar små ekonomier

Osäkerheten i omvärlden drabbar också svenska företag. Kriget i Ukraina är i första hand en mänsklig tragedi, men utöver det påverkar det omvärldens möjligheter att bedriva handel. Dessutom är Kina på många sätt nedstängt på grund av pandemin, också det ett stort aber för handeln.

– Problemet med Ukraina, Ryssland och Vladimir Putin – en av dessa starka män vi har i världen – och tilltron till det auktoritära synsätt som gör att man håller på med våldsanvändning vilket delar upp världen är att det blir allt svårare att ha en fri regelbaserad världshandel som är bra för små och öppna ekonomier likt den svenska, när stora delar av världen antingen utsätts för sanktioner eller beter sig på ett sätt som gör att vi upplever att vi inte kan handla med dem, säger Fredrik Reinfeldt.

Men han varnar också för ytterligare konsekvenser.

– Det finns amerikaner som säger att man inte kan åka till Europa, för att det är krig här. Det skapar en nervositet och en oro hos människor som inte bara väljer bort det uppenbara, nämligen att åka till Ukraina, utan de åker inte till Sverige heller.

Jag tror att en öppen värld förutsätter kontakter mellan varandra. Det är då nyfikenhet och tolerans växer fram.

Han menar att vårt öppna samhälle är beroende av att folk semestrar och njuter av besöksnäringen. Det handlar inte bara om att svenskar ska välja att semestra i Sverige, utan också om att människor ska välja att resa hit från andra länder. Han undrar om människor ska vilja resa hit i samma utsträckning som de gjorde innan pandemin och innan kriget i Ukraina.

– Där är vi inte ännu. Det är den risk som vi nu har framför oss – att länder sluter sig och att nervositeten hos människor gör att vi reser mindre. På det kommer också klimatdiskussionen och frågan om hur mycket vi ska få resa.

– Jag tror att en öppen värld förutsätter kontakter mellan varandra. Det är då nyfikenhet och tolerans växer fram. Besöksnäringen möjliggör det. Men här har vi en utmaning, det har vi.

Vad kan du själv, med ditt eget stora internationella kontaktnät, göra för att bygga upp förtroendet för Sverige som resmål igen?

– Kan vi visa upp en välskött bransch med goda villkor, visa upp att vi har ett erbjudande över hela Sverige och dessutom innovativt utveckla portaler att visa människor att här finns något fantastiskt att uppleva – det är jag gärna en röst för. Men det är också viktigt att påpeka att oron finns där runtom i världen. Till att börja med ska vi vara glada för att det finns så många svenskar som semestrar runtom i Sverige.

Fredrik Reinfeldt menar att ett sätt att förbättra Sverige-bilden är att gå med i Nato.

– Det signalerar en större trygghet kring Sverige säkerhetsmässigt. Framför allt för människor som inte lever och bor i Europa, så tror jag att det betyder att det upplevs som tryggare att säkrare. Det är en väldig uppmärksamhet kring Sverige och Finland runt i världen nu, kan man konstatera.

Han återkommer till frågan om varför han tog sig an uppgiften som ordförande för Visita och varför besöksnäringen är viktig, både för honom själv och för Sverige.

– Det matchar högre syften. Det lägger grund för tillit. Det håller det öppna samhället öppet. Och det är väldigt viktiga frågor för mig, säger Fredrik Reinfeldt.