ARBETSKRAFTSINVANDRING

Regeringsförslag sågas: Företagen ska avgöra vilka de behöver anställa

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) och Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson. Bild: Anders Wiklund/TT, Sören Andersson

Regeringen vill införa en arbetsmarknadsprövning vid arbetskraftsinvandring. Fel väg att gå, anser arbetsgivarsidan. Det är ingen annan än arbetsgivaren som kan eller bör göra en sådan bedömning, menar Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson.

Regeringen ska tillsätta en utredning om en så kallad arbetsmarknadsprövning vid arbetskraftsinvandring. Det meddelade integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) och Byggnads ordförande Johan Lindholm vid en presskonferens på torsdagen.

Det här är något som arbetsgivarsidan vänder sig starkt emot.

– Regeringens förslag om arbetsmarknadsprövning ger staten rätt att besluta om företagens rekryteringsbehov. Men det är ingen annan än arbetsgivaren som kan eller bör göra den bedömningen, säger Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson.

Kompetenskrisen förvärrades efter pandemin

En bransch som i stor utsträckning behöver arbetskraftsinvandrare är besöksnäringen. Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn instämmer med Karin Johansson om att det måste vara arbetsgivarna som avgör vad de har för behov av arbetskraft.

– Arbetsgivaren gör redan idag en behovsprövning inför varje anställning. Ökad byråkrati kommer bara att leda till färre nya jobb. Många restauranger behöver rekrytera kockar från andra länder för att kunna servera sin mat. Och har restaurangerna inte kockar, så måste de stänga – och då förlorar många andra sina jobb, säger han.

Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn och Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd. Bild: Claudio Bresciani/TT, pressbild

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd menar att även om det finns personer i Sverige med rätt kompetens är det många som inte är beredda att flytta för jobb.

– Erfarenheten är att förespråkarna av arbetsmarknadsprövning inte tar hänsyn till var i landet den arbetslösa befinner sig och var arbetstillfällena finns, säger hon.

Ren och skär protektionism.

Även inom tjänstenäringens branschorganisation Almega är oron nu stor.

– Regeringens besked att man kommer att försöka återinföra myndighetsprövningen av vilka yrken som kommer att vara tillåtna för arbetskraftskraftsinvandring var inte oväntat men ändå ovälkommet, säger Patrick Joyce, chefsekonom på Almega, i ett pressmeddelande.

Almegas chefsekonomi Patrick Joyce och Gröna Arbetsgivares vd Lena-Liisa Tengblad. Bild: Pressbild

Gröna Arbetsgivares vd Lena-Liisa Tengblad menar att regeringen och inte minst Anders Ygeman låter påskina att arbetskraftsinvandrare tar jobb från arbetslösa svenskar.

– Det går inte att beskriva på annat sätt än som ren och skär protektionism, säger hon.

Gröna Arbetsgivares medlemmar är bland annat skogsföretagare som anställer säsongarbetare, till exempel under den tid på året som det går att plantera skog. Under lång tid har det varit svårt att hitta den typen av arbetskraft i Sverige.

– I takt med att länder fått det bättre och den svenska kronan fallit, har arbetskraften kommit allt längre ifrån, säger Lena-Liisa Tengblad.

Hot mot konkurrenskraften

Karin Johansson är rädd för att det nu ska bli ännu svårare att hitta medarbetare till svenska bristyrken.

– Det råder stor kompetensbrist i Sverige. Att försvåra för företagen att rekrytera från andra länder utanför EU är ett direkt hot mot konkurrenskraften och vår gemensamma välfärd, säger hon.

– Mer än hälften av tjänsteföretagen har idag svårt att hitta den arbetskraft de behöver. Det är inte rätt tid att lägga förslag på att försvåra kompetensbristen, säger Patrick Joyce.

Karin Johansson påtalar att regeringen dessutom går i otakt med EU. Så sent som på onsdagen presenterade EU-kommissionen förslag på lagändringar och andra initiativ för att bland annat förenkla för människor att söka arbete inom EU.

– Vi uppmanar regeringen att följa EU i denna fråga och därmed slänga planerna på en utredning i papperskorgen en gång för alla, säger Karin Johansson.