Tidningen Näringslivet (TN) ansvarar för allt som publiceras i tidningen och i tidningens digitala kanaler, inklusive material som genereras med hjälp av artificiell intelligens (AI) eller annan teknik. Allt innehåll som publiceras i våra kanaler ska vara granskat av mänskliga redaktörer, och ansvarig utgivare har det övergripande ansvaret för innehållet.

Denna policy kan komma att revideras och uppdateras vid behov.