Integritet & personuppgifter

Tidningen Näringslivet är en nyhetstjänst som ägs och drivs av Svenskt Näringsliv. För Tidningen Näringslivet och Svenskt Näringsliv är din personliga integritet viktig och vi eftersträvar därför en hög nivå av dataskydd. Vi har en samlad policy för alla digitala tjänster från Svenskt Näringsliv, inklusive Tidningen Näringslivet. I policyn förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter samt beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Svenskt Näringslivs integritetspolicy

Svenskt Näringslivs cookiepolicy