DEN SVENSKA BESÖKSNÄRINGEN

Anställningsbehoven ökar för besöksnäringen

STOCKHOLM 20180928Grytor och kastruller ses då Årets kock avgörs i Kungliga tennishallen i Stockholm. Vinnaren i kock-SM koras under söndagen. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060 Bild: Henrik Montgomery/TT

Inför sommaren behöver besöksnäringen skala upp. Det kan vara en utmaning och det är framförallt inom restaurang som det kan bli svårt att hitta personal. Besöksliv skriver om en bransch som efterlyser en långsiktig kompetensförsörjningsplan.

Michael Schüller, vd Svenska möten säger att företagen i branschen behöver anställa mer inför sommaren och att det ibland kan vara svårt att hitta rätt personal framförallt inom restaurang.

– På lite längre sikt finns dessutom ett behov av att anställda både arbetsledande funktioner, till exempel projektledare och arbetsledare, samt medarbetare inom service generellt, säger han.

Michael Schüller menar att det behövs ett bättre fokus på kompetensutveckling och utbildning generellt. Anseendet inom branschen behöver lyftas för att göra det attraktivt för fler att välja yrkena.

Det är inte bara anställningsproblemen som oroar branschen, också hur inflationen utvecklas spelar roll.

– Många anläggningar har samma utmaningar med ökade kostnader och risken att lönsamheten försämras om de inte lyckas ta ut ökade kostnader genom höjda priser, säger Michael Schüller.

Besöksliv: Mötesbranschen rusar men bromsas av personalbrist