ARBETSKRAFTSINVANDRING

Skärpta regler stoppar hans kockar – kan tvingas stänga

”Många tänker kanske på gatukök när de tänker på thai-mat. Men vi har en hög nivå på vår matlagning och har svårt att hitta rätt typ av kompetens”, säger krögaren Kent Ly i Jönköping. Bild: Anna Hållams/TT

Allt fler partier vill begränsa arbetskraftsinvandringen. Men för företagen skulle det vara förödande. Inte minst kan många restauranger tvingas stänga om det inte längre går att rekrytera kockar från andra länder. ”Allas jobb är beroende av dem”, säger krögaren Kent Ly.

Bristen på personal tynger hela besöksnäringen. Företagen behöver göra 26 procent fler helårsanställningar de närmaste månaderna. Det visar en undersökning som Visita lät genomföra i augusti och där 830 företag svarade. Anställningsbehovet motsvarar ungefär fem helårsanställda per företag i genomsnitt. Störst andel av företagen, 38 procent, uppgav att de behöver anställa kockar det kommande halvåret.

På tre års sikt uppskattar företagen ett behov av att anställa 35 procent fler än den nuvarande personalstyrkan.

– Vi ser en enorm brist på kompetens inom hela besöksnäringen, men kockarna sticker ut. Så såg det ut redan innan pandemin, säger Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita.

”Förslaget om höjda lönekrav skulle hindra jobbskapandet. Varje kock skapar många andra jobb inom restaurangnäringen”, säger Anna Wallén på Visita. Bild: Pressbild

Under coronakrisen, när företagen tvingades permittera och säga upp personal, tappade företagen i besöksnäringen 50 000 personer. När nu företagen börjar återhämta sig är bristen på kockar återigen enorm – och det bromsar återhämtningen.

– Det hindrar näringens utveckling, säger Anna Wallén.

– Nu ser vi att efterfrågan på att gå ut på restaurang är stor, men restaurangerna kan inte nyttja sin fulla kapacitet på grund av att det saknas folk. Har man inte fler kockar kan man inte växa.

Politiska lönekrav hindrar

För att hitta kvalificerad personal behöver arbetsgivarna inte sällan rekrytera utomlands, men nu pekar mycket på att även det kommer att bli svårare – på grund av att alltfler politiska förslag på olika sätt skulle försvåra arbetskraftsinvandringen.

”Restaurangerna kan inte nyttja sin fulla kapacitet på grund av att det saknas folk.”

Ett förslag från Moderaterna är att arbetskraftsinvandrare ska ha en garanterad månadslön på 27 000 för att få arbetstillstånd. Även den nytillträdda statsministern Magdalena Andersson har uttalat sig om skärpta regler för arbetskraftsinvandring.

– Förslaget om höjda lönekrav skulle hindra jobbskapandet. Varje kock skapar många andra jobb inom restaurangnäringen. Det finns många specialistkök där man behöver kockar. Sushikockar till exempel – där behövs utomeuropeisk invandring, annars kommer branschen på sikt att skapa färre jobb. Med ett högt lönekrav kan det bli väldigt svårt, säger Anna Wallén.

Hon berättar att den administrativa bördan redan nu är stor för arbetsgivare som rekryterar utifrån, även från andra EU-länder.

– Att rekrytera kockar från andra EU-länder innebär mycket administrativt arbete och krångel. Politikerna bör ägna sig åt förslag som underlättar för att fler jobb skapas i Sverige, inte sådana som försvårar återhämtningen för företagen i den hårt sargade besöksnäringen, säger Anna Wallén.

Vill hålla hög nivå

Krögaren Kent Ly driver en restaurang i Jönköping med fokus på thai-mat. Han vittnar om den extrema bristen på kockar som råder just nu.

– Vi har lyckats lösa bar och servering genom att anställa från Sverige, men kockar är jättesvårt. Just nu är det tydligt att det är brist på alla kompetenser inom branschen. När man söker personal får man knappt något svar, säger han och fortsätter:

– Många tänker kanske på gatukök när de tänker på thai-mat. Men vi har en hög nivå på vår matlagning och har svårt att hitta rätt typ av kompetens.

Alla jobb på restaurangen är viktiga, men kocken är lungorna och hjärtat, om ingen lagar mat så är hela verksamheten nere.

Svårigheten att rekrytera kockar hindrar Kent Ly från att att anställa annan personal också.

– Varje kock som anställs ger jobb i form av fler servitörer, köksbiträden, bartendrar och så vidare. Vi kan inte expandera utan kockar.

– Vi vill starta fler enheter, men det är så svårt att få tag på arbetskraft att jag har fått lägga mina planer om expansion på is. Alla jobb på restaurangen är viktiga, men kocken är lungorna och hjärtat, om ingen lagar mat så är hela verksamheten nere. Allas jobb är beroende av dem, säger Kent Ly.

Han upplever att det inte finns någon förståelse för den här typen av problematik hos politikerna.

– Det finns mycket okunskap här. Många tror att det handlar om enkla jobb som vem som helst kan göra, men så är det inte. Vi är tvungna att anställa kockar från Thailand för att kunna hålla hög nivå.

– Det hade varit mycket lättare att anställa någon som redan bodde här. Om kompetensen fanns här hade vi gjort det, säger Kent Ly.

Oro i branschen

Nu finns det en oro i branschen för hur det ska gå om det blir ännu svårare att rekrytera från andra länder.

– Jag får jobba väldigt mycket själv på golvet på grund av bristen på personal. Om det fortsätter att bli svårare att hitta kockar så får man ha lägre krav, ta in personer som inte kan, men då försvinner gästerna som förväntar sig en viss kvalitet. Vi vill inte sänka standarden. Men jag vet inte hur jag ska göra utan kockar. I värsta fall får jag lägga ned och byta bransch.

Kent Ly understryker att det inte handlar om att ta någons jobb. Arbetskraftsinvandringen är en förutsättning för att kunna skapa fler jobb.

– Det är beklagligt att några fuskar och sätter stopp för alla seriösa aktörer. Men lösningen kan inte vara att göra det svårare för oss som sköter oss. Det är synd att folk inte förstår att arbetskraftsinvandring är viktigt. Det handlar om en väldigt liten del av arbetskraften och de tar ingen annans jobb, men det verkar finnas en förutfattad bild.

– Det finns reformer som kan behöva göras, men gör det inte omöjligt att få hit kompetens. Det är många sektorer som skriker efter det. Det är inte bara ingenjörer som behövs.

Inte staten som ska sätta löner

Amelie Berg, policyexpert för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv, konstaterar att de politiska förslagen ligger avsevärt högre än nivåerna i kollektivavtalen.

”Enda sättet att hitta rätt kompetens blir att söka efter den utomlands. Det blir en överlevnadsfråga för företagen.”

– Besöksnäringen och flera andra viktiga näringar kommer att drabbas. Kompetensförsörjningen blir sämre och i förlängningen konkurrenskraften i näringslivet. Att ha möjlighet att hitta rätt kompetens är en förutsättning för god konkurrenskraft i näringslivet. Att kunna rekrytera från andra länder är viktigt, säger hon.

Förslagen som ligger nu strider mot den svenska modellen, menar Amelie Berg.

”Det är inte staten som ska bestämma lönerna i Sverige”, säger Amelie Berg på Svenskt Näringsliv. Bild: Ernst Henry Photography

– Det är inte staten som ska bestämma lönerna i Sverige. Men med de förslag som ligger nu blir det staten som bestämmer lönenivåer vilket är ett ingrepp på den svenska modellen.

– Det nuvarande systemet bygger på att arbetsgivaren bedömer vilken kompetens som behövs. Att lagstifta om lönenivåer är ett ingrepp i partsmodellen och inte förenligt med det efterfrågebaserade systemet som vi har idag.

För få som utbildas

Förslagen riskerar att slå hårt mot de branscher som dras med stor kompetensbrist.

– Det finns flera yrken idag där det utbildas alldeles för få personer. Enda sättet att hitta rätt kompetens blir att söka efter den utomlands. Det blir en överlevnadsfråga för företagen. Om en restaurang inte hittar en kock kanske den inte kan överleva.

För många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i olika branscher är möjligheten att rekrytera medarbetare från länder inom och utanför EU en förutsättning för att kunna bedriva och utveckla sin verksamhet, enligt Amelie Berg.

– Goda förutsättningar för arbetskraftsinvandring gör att fler lediga jobb blir tillsatta, fler företag kan leverera det kunderna efterfrågar och tillväxten som finansierar vår välfärd ökar, säger hon.