KOMPETENSKRISEN

Så slår kompetenskrisen – 8 av 10 kan inte rekrytera

Bild: Maja Suslin, Jessica Gow, Martina Holmberg, TT

Kompetensbristen är det största tillväxthindret för företagen just nu. Företag som vill växla upp efter pandemin kan inte rekrytera, visar en ny undersökning. 78 procent av arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens.

En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att 78 procent av alla arbetsgivare anser att det är svårt att hitta rätt kompetens. Svårigheterna med att rekrytera pekas ut som det enskilt största tillväxthindret bland företagen som har svarat på enkäten.

– Kompetensbristen var det största tillväxthindret för svenska företag innan pandemin. 7 av 10 företag uppgav då att de hade svårt att hitta kompetens. Nu ser vi att kompetensbristen har tilltagit ytterligare, säger Magnus Wallerå, avdelningschef för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv.

Magnus Wallerå, avdelningschef för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv. Bild: Pressbild

För att komma till rätta med problemet skulle vi bland annat behöva öka platserna på gymnasieskolans yrkesprogram menar Magnus Wallerå.

– Det råder stor brist på yrkesutbildade från gymnasieskolan. Idag går 30 procent av varje årskurs en yrkesutbildning, det skulle behöva vara 40 procent för att tillgodose arbetsmarknadens behov på lång sikt.

Enkäten visar att att andelen företag som planerar expansion ligger på den högsta nivån på tio år och att 34 procent av arbetsgivarna vill öka antalet anställda.

Problemen med att rekrytera var allvarliga redan innan pandemin, men nu har det blivit ännu svårare när många har lämnat de branscher som hade det som tuffast under pandemin.

– Under pandemin har vissa branscher haft det väldigt tufft. Det gäller bland annat transportnäringen, besöksnäringen och delar av handeln där vi nu ser att delar av arbetskraften har lämnat dessa branscher. Där har man nu betydande problem med att hitta personer med rätt kompetens.

Pandemin har också belyst hur viktig arbetskraftsinvandringen är för svensk ekonomi.

– Något som blev tydligt under pandemin är hur beroende vi är av arbetskraftsinvandring, både när det kommer till spetskompetens, men också när det gäller exempelvis bärplockare och trädplantörer. Vi behöver ett välfungerande utbildningssystem, bra rörlighet på arbetsmarknaden och över gränserna. Det råder brist på högkvalificerad arbetskraft. Det blir ett jättebekymmer om rörligheten över landsgränserna inte kommer igång. Vi behöver experter från hela världen.