ARBETSKRAFTSINVANDRING

Fler kontroller av arbetskraftsinvandrare

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) vill se fler kontroller av arbetskraftsinvandringen. Arkivbild. Bild: Paul Wennerholm/TT

Regeringen ger Migrationsverket ett nytt uppdrag om att kontrollera att reglerna kring arbetskraftsinvandringen följs. Kontrollerna gäller särskilt lagskärpningarna som införs den 1 juni.

Migrationsverket ska enligt det nya uppdraget rapportera till regeringen hur många tillstånd som beviljas och följa upp de personer som stannar kvar i Sverige. Regeringen vill att antalet kontroller ska öka och att fler av dem ska göras efter det att arbetstillstånd har beviljats.

– Det gäller att vi skyddar de arbetskraftsinvandrare som kommer hit mot exploatering, men också skyddar svensk arbetsmarknad, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S).

Den 1 juni börjar de nya och delvis skärpta reglerna kring arbetskraftsinvandring att gälla. De innebär bland annat att ett nytt uppehållstillstånd införs för vissa högkvalificerade och välutbildade personer, och att ett anställningsavtal krävs för ett arbetstillstånd. De nya kontrollerna gäller särskilt de nya lagarna.

– Vi ska se till att de regelskärpningar vi gör också efterlevs, så att det blir mindre oseriös arbetskraftsinvandring, säger Ygeman.

Kontrollerna genomförs utöver Migrationsverket av bland annat polisen och Skatteverket, och det är de ansvariga myndigheterna som avgör vilken form av kontroll som är effektiv.

– Jag ser framför mig att det är riskbaserade kontroller i första hand, det vill säga att i de branscherna där vi vet att det finns systematiskt fusk och systematiska problem, där ska man göra kontroller. Det kanske både är registermässigt men också med besök på arbetsplatserna, säger Anders Ygeman.

Välkomnar fler kontroller

Amelie Berg är policyexpert på Svenskt Näringsliv och var bland annat expert i utredningen om en förändrad arbetskraftsinvandring. Hon välkomnar fler kontroller.

– Det har vi efterfrågat länge och det var också ett av de förslag som vi spelade in i utredningen.

Men hon är noga med att poängtera att hon ännu inte har läst det exakta uppdraget och därför inte har kunnat göra en djupare analys.

Amelie Berg välkomnar fler kontroller, men vänder sig emot påståendet att det skulle finnas branscher med systematiskt fusk och systematiska problem. ”Det stämmer helt enkelt inte”, säger hon. Bild: Ernst Henry Photography

Däremot vänder sig Amelie Berg mot påståendet att det skulle finnas branscher med systematiskt fusk och systematiska problem med arbetskraftsinvandring.

– Det stämmer helt enkelt inte och det är djupt bekymmersamt att ett statsråd påstår något sådant. Det drabbar de många seriösa arbetsgivare som finns i alla branscher och som behöver arbetskraftsinvandrare för att få verksamheten att fungera, säger hon.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 22 februari 2023.

Elin Nordlund/TT

Fakta

Reglerna som börjar gälla den 1 juni innebär bland annat att:

Ett nytt uppehållstillstånd för vissa högkvalificerade och välutbildade personer införs.

Ett anställningsavtal krävs för ett arbetstillstånd.

Arbetsgivare kan bli skyldiga att anmäla om anställningsvillkoren ändras och blir mindre förmånliga.

Kompetensutvisningar ska motverkas – det vill säga arbetskraftsinvandrare ska inte utvisas på grund av mindre fel.

Ett försörjningskrav införs vid anhöriginvandring kopplat till utländsk arbetskraft.

Migrationsverket ska kunna kräva att en arbetsgivare redovisar arbetsvillkoren för en utlänning som beviljats arbetstillstånd.

Brottet organiserad människosmuggling omfattar även arbetstillstånd som utfärdats på osanna uppgifter.

Källa: Sveriges riksdag