AVTALSRÖRELSE

Debatt: Utveckla den gröna industrin på ön

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Industrin på Gotland har stora utmaningar framför sig, skriver Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, i en debattartikel i Hela Gotland.

Med en avtalsrörelse runt hörnet vill vi vara tydliga med industrins förutsättningar. Det handlar bland annat om pandemins kvardröjande negativa effekter och nu också om en orolig omvärld som leder till brister, sena leveranser och prisökningar långt utöver det vanliga.

”Den svenska modellen med Industriavtalet har hittills levererat, även i utmanande tider. Inför avtalsförhandlingarna 2023 är det viktigt att fortsätta värna konkurrenskraften”, skriver Per Hidesten.

Utveckla den gröna industrin på ön