BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Skistars vd: Svensk turism hindras av dåliga vägar – ”Hård belastning”

Stefan Sjöstrand, Skistar, och Helen Bergh, MK Bussresor. Bild: TT / Press / Stefan Tell

Besöksnäringen är helt beroende av väl fungerande vägar och järnvägar. Bristerna i infrastrukturen hotar tillväxt och nysatsningar, larmar Skistars vd Stefan Sjöstrand.

När bristerna i landets infrastruktur diskuteras är det ofta godstrafik och arbetspendling som diskuteras. Inte lika ofta dryftas besöksnäringens behov av tillförlitliga vägar, tåg som går i tid och väl fungerande flygplatser.

– Vi menar att fokuset måste breddas för att också fånga andra transporter, nämligen turistiska resor, sa Marcus Morfeldt, näringspolitisk expert på Visita, under seminariet Infrastrukturens betydelse för besöksnäringen som arrangerades av Svenskt Näringsliv.

Skistar är en jätte i besöksnäringen och är helt beroende av att infrastrukturen fungerar för att få besökare till skidanläggningarna i norra Sverige. Idag anländer de flesta resenärerna med bil, vilket skapar stor belastning på vägarna som redan i dag är slitna.

Den sammanlagda underhållsskulden på landets vägar och järnvägar kommer att öka från 70 till 136 miljarder kronor kommande tolv år om inget görs, visar Svenskt Näringslivs beräkningar.

Stefan Sjöstrand, vd på Skistar, tar ett exempel:

– Vid en ort som Vemdalen (i Härjedalen, reds. Anm) ser vi att det enligt Trafikverkets beräkningar passerar 2 000 bilar per dag, men verkligheten är att det passerar fler. Under säsong passerar det lika många bilar varje dag där som det gör över Öresundsbron, så det är en hård belastning på infrastrukturen, säger han.

Framgent önskar Stefan Sjöstrand också satsningar på laddinfrastrukturen i samband med elektrifieringen av fordonsflottan. Allt fler av gästerna kommer med elbil.

”Det kan nästan ta dubbelt så lång tid att köra en rutt för att vägarna är så dåliga.”

Helen Bergh, delägare i företaget MK Bussresor och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté, ser dagligen hur vägbyggen och bristerna i vägnätet skapar förseningar för hennes bussar. Det blir extra krångligt att passa tider när hon dessutom tvingas anpassa körningarna till chaufförernas kör- och vilotider.

– Det kan nästan ta dubbelt så lång tid att köra en rutt för att vägarna är så dåliga, säger hon.

Hon önskar längre framförhållning vid vägbyggen så att hon kan planera resorna bättre.

– Vi måste ha förståelse för vägbyggena, för vi vill ju ha bättre vägar och då måste man ju också jobba med dem. Men jag skulle vilja ha lite mer planering och kunna veta när vägarbeten görs.

Bråk med Trafikverket

Förutom att ett väl fungerande vägnät är helt centralt för Skistar kan järnvågen få en allt större betydelse för bolaget:

– 14 procent av våra gäster kommer med tåg till Åre. Och när vi gör undersökningar så säger ungefär 40 procent av våra gäster att de gärna vill komma med tåg om det var möjligt, säger Stefan Sjöstrand.

Men det är en utmaning att få fler att välja trafikslaget på grund av ständiga förseningar och inställda tåg. Till det ska adderas att det till skillnad från inom flyget är omöjligt att boka tågbiljetter ett år i förväg.

Det nya digitala systemet MPK (marknadsanpassad planering och kapacitet) som Trafikverket införde för nästan ett år sedan har också fört med sig att biljetterna släpps allt senare. Det har lett till en infekterad debatt mellan tågoperatörer, besöksnäringen och Trafikverket.

Nu verkar det dock finnas en ljusning i sikte vad gäller MPK. Enligt Stefan Sjöstrand har infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) varit pådrivande:

– Nu kunde jag faktiskt se att man släppte på biljetter att boka ända fram till i påsk, vilket är helt magiskt för oss eftersom vi ser att Åre har legat lite efter i bokningstakt jämfört med alla andra destinationer, säger han.

Knyt samman transportsystemen

Swedavia, som äger och driver ett flertal flygplatser i Sverige, har investerat mycket i Arlanda. Men mer måste göras:

– Vi behöver också säkra att transportslagen knyts ihop så att Arlanda får ett bra upptagningsområde och blir en nod för regionen men också för hela Sverige. Det handlar både om spårbunden trafik, biltrafik, busstrafik och givetvis även flygtrafik, så det kommer att krävas ganska stora investeringar, säger Elizabeth Axtelius, director aviation business på Swedavia.

Hon lyfter också fram betydelsen av att boka resor som innefattar flera transportslag:

– Det måste skapas digitala lösningar där det går att kombinera transportslag. Det ska finnas ett enkelt sätt att hitta en resa från London till Åre där man kan kombinera flyg och tåg, säger hon.

Även Marcus Morfeldt är tydlig med vikten av att bygga en sammanhållen infrastruktur, så att besökare på ett smidigt sätt kan ta sig vidare med bil, flyg, tåg eller buss.

– Vårt transportsystem måste bygga på en kombination av trafikslag som sammantaget skapar den tillgänglighet som är helt central för besöksnäringens konkurrenskraft, säger han.

– Här ser vi en del positiva indikationer från regeringens sida, men det återstår att se om de verkligen omsätts.