BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Tågkaoset förvärras – räkna inte med ersättningsbussar

Genre Bild: Johan Nilsson/TT

Det kan bli svårt att fullt ut lösa de förväntade störningarna i tågtrafiken genom ersättningstrafik av bussar. Det varnar Sveriges Bussföretag.

Trafikverkets planer att införa ett nytt digitalt planeringssystem förväntas leda till kraftfulla störningar i tågtrafiken. Men det kan bli ännu värre, enligt Sveriges Bussföretag.

I ett brev till Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam efterlyser organisationen ett undantag i EU:s kör- och vilotidsförordning för ersättningstrafik med buss på samma sätt som idag gäller för annan vägtrafik vid särskilda händelser, till exempel snöröjning.

– Vi menar att man i situationer som denna, med befarade stora samhällsstörningar och risker för resenärer att bli strandsatta i svåra omständigheter, borde kunna tillåta införande av generellt undantag för ersättningstrafik med buss, säger Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen, i ett pressmeddelande.

Trafikverkets planering av tågtrafiken ska digitaliseras och ett helt nytt system ska införas, vilket TN har berättat tidigare. Men myndigheten har drabbats av en rad tekniska utmaningar vilket gjort att man inte lyckats bli klar i tid.

Lina Lagerroth, näringspolitisk expert på Tågföretagen, liknar den oro som finns i branschen nu med oron inför millennieskiftet, det så kallade Y2K-skiftet.

Pressmeddelande: Bussbranschen har stor brist på förare, både efter pandemin och på grund av en hög medelålder bland landets bussförare