BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Jätteförlust för LKAB – varselhot över anställda

Återkommande problem på Malmbanan har inneburit stora intäktstapp för LKAB. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Urspårningarna på Malmbanan innebär en miljardförlust för statliga LKAB. Bolaget flaggar nu för att verksamheten tillfälligt kan behöva stängas ned. Hundratals medarbetare kan påverkas enligt vd:n.

LKAB:s resultat för första kvartalet 2024 är dyster läsning. Rörelseresultatet minskade med hela 3,8 miljarder kronor och bolaget tvingas nu redovisa negativt operativt kassaflöde på 1,5 miljarder kronor.

Bakgrunden är de två urspårningar på Malmbanan i december respektive februari som totalt orsakat 76 dygns stopp i all trafik mot Narviks hamn. LKAB har tidigare uppgett att stoppet innebär förlorade intäkter på 100 miljoner kronor om dagen och man skriver nu att produktionen dras ned med cirka en miljon ton på årsbasis.

– Det är inte så att vi har någon form av arbetskraftsbrist eller bristande lönsamhet. Det är bara så att vi får inte ut våra produkter, säger Jan Moström, vd och koncernchef till TT.

Problemen anses nu vara så allvarliga att det kan innebära en tillfällig nedstängning av verksamheten, då lagret växer sig allt större i takt med begränsade transportmöjligheter.

– Det är en reell oro. Kan vi inte beta ned lagret så måste vi börja ställa produktionskapacitet och ska vi lägga någon av vår verksamhet i malpåse så måste det ske under kontrollerade former och det är under sommarhalvåret, säger Jan Moström.

Han bedömer att det handlar om 300 egna anställda som kan omfattas om pelletsverk med tillhörande anrikningsverk och gruvproduktion tvingas stänga.

– Sedan kan man säga att det är ungefär samma mängd entreprenörer som också kommer att omfattas, säger han.

Tobias Österberg/TT

Fakta

Den 17 december förra året spårade ett fullastat godståg ur på Malmbanan vid Vassijaure. Urspårningen skadade järnvägen längs en sträcka på totalt 15 kilometer.

Ett omfattande bärgnings- och reparationsarbete inleddes men under tiden bedömdes LKAB förlora cirka 100 miljoner kronor dagligen.

Den 20 februari kom tågverksamheten igång igen men hann rulla under bara 5 dagar innan det var dags igen, även den här gången i Vassijaure men på en kortare sträcka än den förra olyckan.