RÄNTAN OCH INFLATIONEN

”Bankerna är lätta att peka ut som syndabockar”

Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

John Norell menar att spararna har makten att påverka bankvinsterna. Rösta med fötterna, är hans budskap i en SvD-ledare.

”Många tror felaktigt att bankernas vinster finansieras av hushållens höjda bolåneräntor. Men så är det inte. Bolånemarginalen, skillnaden mellan utlåningsräntan till kunderna och vad det kostar bankerna att finansiera dessa lån, har minskat avsevärt sedan 2022”, skriver han.

John Norell är dessutom övertygad om att bara kunderna slutar att vara så trofasta och istället går till småbanker med högre sparränta så kommer storbankernas vinster att minska.

"När spararna börjar flytta sitt sparande till de banker som erbjuder bäst ränta kommer sparräntorna att stiga, och storbankernas tillfälliga vinster minska”, skriver han.

SvD: Inte låntagarna som betalar för bankvinsterna