DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Parterna: CSN får inte bli ett hinder för omställning

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO, Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv, och Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp. Bild: Claudio Bresciani/TT

För att det nya omställningsstödet ska ge positiva effekter måste regeringen tillsätta de medel som krävs, skriver företrädare för LO, PTK och Svenskt Näringsliv på Arbetet Debatt.

I höstas sjösattes en historisk arbetsmarknadsreform. Det nya omställningsstudiestödet är ett viktigt verktyg för att utveckla rörligheten och tryggheten på arbetsmarknaden. Då får CSN inte bli ett hinder.

Dessvärre saknas helt det ökade anslag som CSN behöver och bett om i vårbudgeten för att klara handläggningen av ansökningarna. Beskedet från CSN är därför att myndigheten inte kommer att hinna betala ut allt omställningsstudiestöd.

”För de arbetstagare som står i startgroparna för att stärka sin kompetens är det djupt problematiskt att de tvingas vänta så länge på besked", skriver Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp, Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO, och Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv, i Arbetet.

Arbetet: ”CSN får inte bli ett hinder för omställning”