DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

”Kommunerna vaskar 12 000 utbildningsplatser”

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Platser på yrkesutbildningar fryser inne när kommunerna i onödan lämnar tillbaka statliga pengar, skriver företrädare för näringslivet i Dagens Samhälle.

Kompetensbristen är det största tillväxthindret för svenska företag. Företagen har en bristsituation när det gäller i stort sett alla typer av kompetens. För att vända den negativa utvecklingen krävs omfattande satsningar på vuxenutbildning och yrkesväxling.

Ändå fryser tiotusentals platser på yrkesutbildningar inne när kommunerna upprepade gånger, och helt i onödan, lämnar tillbaka statliga yrkesvuxpengar motsvarande drygt 12 000 utbildningsplatser, skriver näringslivsföreträdarna i Dagens Samhälle.

Dagens Samhälle Debatt: ”Kommunerna vaskar 12 000 utbildningsplatser”

Om debattörerna

Anita Ifrig

Ansvarig kompetensförsörjning, Maskinentreprenörerna

Caj Luoma

Chef kompetensförsörjning, Transportföretagen

Elin Kebert

Expert kompetensförsörjning, Byggföretagen

Frida Andersson

Enhetschef kompetensförsörjning, Teknikföretagen

Jesper Hedin

Expert kompetensförsörjning, Industriarbetsgivarna

Jonas Jegers

Näringspolitisk expert, Almega Utbildningsföretagen

Jonas Lindberg

Utbildningsansvarig, Måleriföretagen

Karin Lindskog

Utbildningsansvarig, Glasbranschföreningen

Karin Thapper

Ansvarig kompetensförsörjning, Livsmedelsföretagen

Kristine Wiklund

Expert arbetsmarknad och kompetensförsörjning, Gröna arbetsgivare

Peter Thomelius

Chef kompetensförsörjning, Visita

Pär Lundström

Senior rådgivare Kompetens- och Näringspolitik, Installatörsföretagen