DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Unika projektet som löser markbristen – ”Modigt av politikerna”

Christian Larsson, affärsutvecklare på Helsingborgs stad, uppmanar andra kommuner att samarbeta i frågan om kommunal mark. Bild: Familjen Helsingborg

Nordvästra Skåne lider av stor brist på etablerbar mark. För att lösa problemet har elva kommuner gått ihop i ett unikt projekt – som blivit en succé. ”Näringslivet tycker att det är smakfullt”, säger Christian Larsson, affärsutvecklare på Helsingborgs stad och projektledare för samarbetet.

Det var i oktober 2022 som de elva kommunerna i nordvästra Skåne, som ingår i gruppen Familjen Helsingborg, bestämde sig för att gemensamt marknadsföra alla kommunernas mark.

Familjen Helsingborg, ett politiskt samarbete där kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd från de elva kommunerna sitter i styrelsen, har tillsammans med marknadsplatsen Objektvision utformat en gemensam sökfunktion för samtliga kommuners mark. Dessutom samarbetar Familjen Helsingborg med de privata markägarna för att kunna erbjuda hela beståndet av mark.

– Det är lite unikt vill jag påstå, eftersom de flesta kommuner marknadsför sig som en enskild kommun. Men när jag pratar med företag kan jag erbjuda etablering i elva olika kommuner beroende på var förutsättningarna är bäst, säger Christian Larsson, affärsutvecklare på Helsingborgs stad och projektledare för samarbetet.

– Det är ganska häftigt att i ett möte med ett företag, som kanske från början ville etablera sig i Helsingborg, kunna berätta att exempelvis Klippan eller Örkelljunga kommun har det dem söker, fortsätter han.

Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg är ett politiskt samverkansprojekt som funnits sedan 1996, där kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga ingår.

Utöver frågan om mark samarbetar kommunerna bland annat inom infrastruktur, näringsliv, lärande, öppenhet och inkludering och miljö.

En het potatis i Skåne är frågan om man ska exploatera jordbruksmark för nya industrietableringar. Ett exempel återfinns i Ängelholm, där politiken nyligen svängde och stoppade ett logistik- och lagerområdet som skulle byggas på åkermark vid E6:an i Norra Varalöv.

Christian Larsson menar att samarbetet mellan kommunerna skapar förutsättningar för att arbeta hållbart i jordbruksfrågan.

– Man måste ställa sig frågan om vi ska exploatera mer åkermark i Skåne? Kriget i Ukraina har ju visat att det är viktigt med en egen matproduktion. Med vår plattform kan vi jobba lite smartare och hitta ett alternativ till att behöva exploatera åkermark i en kommun. Vi hushåller marken på ett helt annat sätt, säger han.

Christian Larsson menar att ett alternativ är att titta mot redan exploaterade områden, så kallade brown fields, och se vad man kan hitta för lösningar där innan man exploaterar ny mark.

– I stället för att på klassiskt manér sätta samma höjd för ett bygge som man alltid gjort kan man titta på att tillåta en högre bygghöjd, så att man utnyttjar de befintliga ytorna mer än vad man gjort historiskt, säger han.

”Finns inga nackdelar”

Eftersom samarbetet om ledig markyta är relativt nytt kan inte Christian Larsson bjuda på någon statistik över hur många företag som etablerat sig eller stannat kvar i regionen. Men han framhåller att upplägget varit lyckat.

– Vi har i nästan samtliga interaktioner med företag kunnat erbjuda ett alternativ utifrån deras förutsättningar. Jag har upplevt att näringslivet tycker att det är smakfullt när elva kommuners samlade utbud presenteras samtidigt, säger han.

Finns det några nackdelar med upplägget?

– Sen vi startade har jag ärligt inte sett någon nackdel. Det har dock inte ställts på sin spets med en stor etableringsförfrågan som passar för mer än en av kommunerna och att vi då måste välja vem som ska få etableringen. Men hela samarbetet vilar på frivillighet från kommunerna, vilket är en nyckel, säger Christian Larsson.

Skulle du rekommendera andra att testa samma upplägg?

– Ja det tycker jag. Man ska lyfta på hatten för våra styrande politiker, för det här innebär ju att man släpper lite på det lokala självstyret. Det är modigt av dem, avslutar han.