KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Storsatsning på ny kärnkraft – moderat arbetsgrupp banar väg

En bred borgerlig offensiv formeras för att häva hindren för ny småskalig kärnkraft. Moderaternas interna arbetsgrupp ska se över regelverket. "Att säga att det är fritt fram att bygga är som att säga att det är fritt fram att ställa upp på ett hundrameterslopp, men att vi tvingar dig att ha skosnörena hopknutna”, säger Carl-Oskar Bohlin (M) till TN.

TN berättade nyligen om de regler som måste ändras för att den nya tidens kärnkraft ska realiseras, det som kallas SMR. Bland de borgerliga partierna är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna angelägna om att bana vägen för tekniken.

– Vi ska se till att politiken ska skapa möjligheter för alla typer av fossilfria kraftslag. Det är möjligt att bygga SMR på ett helt nytt sätt, på nya ställen och på flera ställen. Det kräver ett nytt perspektiv på politiken, säger Liberalernas energi- och näringspolitiske talesperson Arman Teimouri.

Svenska regelverk stoppar en storskalig satsning på småskalig kärnkraft, men Socialdemokraterna håller fast vid att inget behöver ändras, inte när det gäller kärnkraften generellt, inte heller för att främja småskalig kärnkraft.

Både L, M och KD vänder sig mot S-politiken.

– Att säga att det är fritt fram att bygga är som att säga att det är fritt fram att ställa upp på ett hundrameterslopp, men att vi tvingar dig att ha skosnörena hopknutna. Det är felaktigt, för det är inte fritt fram för vem som helst att bygga, säger Carl-Oskar Bohlin, näringspolitisk talesperson för Moderaterna.

Arman Teimouri (L). Bild: ALI LORESTANI/TT

I praktiken ett förbud

Han, Arman Teimouri och Carmilla Brodin, energipolitisk talesperson för KD, pekar på bristerna i att energiföretag bara får bygga på befintliga sajter – det vill säga på Ringhals, Forsmark och Oskarshamn, samt i begränsningarna i antalet reaktorer som får placeras ut.

Tanken med SMR är just att reaktorerna är modulära, de olika delarna tillverkas i en fabrik och transporteras till platsen där de ska stå. Delarna sätts sedan ihop på plats. Det går att koppla ihop flera SMR och därmed anpassa elproduktionen till behoven som finns.

Förbudet att bygga någon annanstans än på de befintliga kärnkraftverken innebär i praktiken att det bara är Vattenfall och Uniper som kan bygga nytt, menar Arman Teimouri.

– Idag får man bara bygga på befintliga kärnkraftverk – det är en akilleshäl för SMR och kärnkraft överhuvudtaget. Det måste avskaffas så att samma förutsättningar skapas som för andra energislag. På samma sätt är det begränsande att vi inte får ha mer än tio reaktorer, säger han.

Ny arbetsgrupp tittar på SMR

Moderaterna har bildat en intern arbetsgrupp som utreder om hur reglerna måste omformas för att bejaka den småskaliga kärnkraften. Arbetsgruppen leds av Carl-Oskar Bohlin, och målet är att presentera förslagen före valet.

Förutom att skrota begränsningarna i placering geografiskt och i antalet reaktorer pekar Bohlin på flera andra åtgärder. Det handlar bland annat om att ansökningsavgiften på 100 miljoner kronor är för hög, enligt honom, och att man måste införa någon form av typgodkännande av reaktorerna.

Carl-Oskar Bohlin (M). Bild: Axel Adolfsson

Som regelverket är utformat idag så betalar kärnkraftsbolaget samma avgift för varje ny smr-enhet, oavsett om det är enhet nummer 2 eller 12 som byggs.

– För det första har vi inte hanterat nya tillståndsansökningar förutom när Vattenfall lämnade in en 2009. Strålsäkerhetsmyndigheten är idag inte riktigt dimensionerad för att hantera ansökningar om ny kärnkraft på det sättet som vi skulle se, säger Carl-Oskar Bohlin.

– Om du tillverkar modulära reaktorer ”off site” i en fabrik så är det rimligt att du söker ett typgodkännande. Sedan behöver du inte ha en ny ansökan för varje enskild reaktor. Och om du har fått reaktorn typgodkänd så är det inte heller rimligt att du ska betala för vare ny enhet, lägger han till och ansluter därmed till Energiföretagens förslag.

”Energiministern sade att vi ser inget behov att ändra miljöbalken i dessa frågor förrän långt in på 2030-talet.”

Camilla Brodin vill ändra det energipolitiska målet från att Sverige ska hundra procent förnybar elproduktion 2040 till hundra procent fossilfritt för att underlätta för företag som vill göra investeringar i kärnkraft.

Carl-Oskar Bohlin håller med:

– Problemet är att vi har ett energipolitiskt mål som exkluderar kärnkraft om 18 år. Vem vill investera i något som har en investeringshorisont på 60 år om man om 18 år säger att man inte ska ha kärnkraft i Sverige?

Camilla Brodin, KD. Bild: Pressbild

Camilla Brodin ställde i förra veckan en fråga till migrations- och integrationsminister Anders Ygeman (S) om regeringen har samma uppfattning som energiministern om att ingen kärnkraftslagstiftning ska ändras förrän långt in på 2030-talet. Ygeman svarade vid tillfället ”det är inte en uppfattning, det är fakta”.

– Då tycker jag att regeringen är helt fel ute och inte bejakar ny teknik och nya möjligheter för att komma till bukt med elförsörjningen i framför allt södra Sverige, säger hon.

M: Det är bråttom

Carl-Oskar Bohlin anser att nya regler som främjar småskalig kärnkraft brådskar:

– Vi har företag som Kärnfull Next och en lång rad investerare som räcker upp handen och vill bygga kärnkraft i Sverige om de legala förutsättningarna finns för det. Att S och regeringen inte hörsammar det visar att motståndet i grunden är ideologiskt. Och att man i framtiden är beroende av MP om man vill sitta kvar i regeringsställning, säger han.

Fotnot: Vi har sökt energiminister Khashayar Farmanbar, men han har inte återkommit.