KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Cementtillgången utreds igen

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) låter utreda cementfrågan igen. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Ekonomi (TT)

En ny utredning av tillgången på cement, kalksten och klinker ska göras, meddelar näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Den här gången är det Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket som tillsammans får i uppdrag att göra en fördjupad analys, som ett led i att långsiktigt säkra tillgången i Sverige.

"Kalksten, klinker och cement krävs för anläggningar och byggande inom samhällsviktiga verksamheter såsom energiförsörjning, industri, transporter och bostäder. Med anledning av de samhällskonsekvenser som ett produktionsstopp vid Cementas anläggning i Slite kan medföra behöver åtgärder som möjliggör för alternativ försörjning av kalksten, klinker och cement från andra källor analyseras", skriver näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Uppdraget består av tre deluppdrag, och ska vara klart 31 maj 2022.