Cementtillgången utreds igen

En ny utredning av tillgången på cement, kalksten och klinker ska göras, meddelar näringsminister Ibrahim Baylan (S). Den här gången är det Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket som tillsammans får i uppdrag att göra en fördjupad analys, som ett led i att långsiktigt säkra tillgången i Sverige.
2 years ago |
Av: TT