KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Beslut om Cementas tillstånd i dag

Var beslutet om det tillfälliga tillståndet för Cementas kalkbrytning riktigt? Nu kommer besked. Arkivbild. Bild: Karl Melander/TT

Nu kommer beslutet om Cementas tillfälliga tillstånd om kalkbrytningen på Gotland. Regeringen gav ett tillfälligt andrum för företaget under 2022, som fyra miljöorganisationer har överklagat.

Cementtillverkaren Cementa har fått ett tillfälligt tillstånd av regeringen att bryta kalk på Gotland. Beslutet togs efter det att Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan på grund av otillräcklig miljökonsekvensbeskrivning. Regeringen ryckte då in och en enig riksdag röstade igenom en tillfällig ändring i miljöbalken, som snabbt gav Cementa ett tillfälligt tillstånd.

Fyra miljöorganisationer har överklagat det tillfälliga tillståndet.

Grundlagen

– Man hoppade över alla regler om hur ärenden ska beredas, och man hoppade också över förbudet mot att en lag bara gäller ett företag. Det är det vi har överklagat, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

Han förklarar att det är flera sakfrågor som Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva nu.

– Lagrådet avrådde från den här tillfälliga lagen, men regeringen bröt mot det. Det är också EU:s miljöregler som är aktuella, och frågan om det verkligen är en sådan krissituation när det gäller kalkbrist.

När Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan förra sommaren ansåg domstolen särskilt att bolaget inte visat på vilka risker som finns för grundvattennivåerna.

Grundvatten och torka

Oscar Alarik förklarar att Naturskyddsföreningen oroas av detta. Överklagandet handlar om grundvattnet på Gotland, och risken för att det blir torka och vattenbrist.

Högsta förvaltningsdomstolen kommer med sitt besked i dag klockan 10. Men det är inte slutet för Cementas domstolsparad.

Bolaget har också gjort en ny ansökan för sin verksamhet framöver, efter årsskiftet och fyra år framöver. Den domen kommer från mark- och miljödomstolen den 13 december.

Johanna Cederblad/TT

Dåvarande miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) höll pressträff då Cementas tillstånd att bryta kalk på Gotland förlängdes till nyår 2022. Arkivbild. Bild: Claudio Bresciani/TT

Fakta

Den 6 juli 2021 avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland.

Skälet var stora brister i miljökonsekvensbeskrivningen. De gällde särskilt bedömningar av inverkan på grundvattnet.

Högsta domstolen sade den 25 augusti förra året nej till att ta upp Cementas överklagan.

För att undvika risk för cementbrist tog regeringen fram en lag som öppnade för tillfälliga undantag i miljöbalken och möjlighet för regeringen att bevilja ett tillfälligt tillstånd för Cementa.

Lagrådet sade nej till regeringens förslag. Men regeringen gick vidare med en proposition och den 29 september röstade riksdagen enhälligt ja till lagförslaget.

Efter behandling av en ansökan om tillfälligt tillstånd från Cementa gav regeringen bolaget klartecken att fortsätta bryta till den sista december 2022.

Fyra miljöorganisationer har överklagat. Beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen kommer den 7 december 2022.

Cementa har börjat om med sin tillståndsprocess och lämnat in en ny ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen. Den domen väntas den 13 december.