BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Pengar på järnväg styrs om till väg

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) håller pressträff om budgetsatsningar på landsbygd och infrastruktur. Bild: Pontus Lundahl/TT

Politik (TT)

Regeringen omfördelar 750 miljoner för järnvägsunderhåll till vägunderhåll och lägger till 250 miljoner i den kommande budgeten.

– Det finns mycket stora behov och vi har en underhållsskuld när det kommer till vägnätet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på en pressträff.

Pengarna ska bland bland annat gå till beläggningsunderhåll och broreparationer.

– Denna miljard kommer göra det möjligt för Trafikverket att göra viktiga underhållsåtgärder, säger Andreas Carlson.

Enligt Carlson ska inte omfördelningen innebära sämre underhåll av järnvägarna. Han uppger att Trafikverket har sagt att det är medel som man just nu inte har kapacitet att använda.

Lars Larsson/TT