TESLAKONFLIKTEN

Metalltoppen om Teslakonflikten: ”Vi vill orsaka problem”

Bild: Stefan Jerrevång, Johan Nilsson/TT

Den svenska modellen har blivit förstasidesstoff runtom i världen. Orsaken är IF Metalls konflikt med Tesla. Konflikten drabbar också andra företag – som har kollektivavtal. ”Om man gör affärer med någon som inte har kollektivavtal, så kan man bli utsatt”, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä till TN.

IF Metalls blockad mot Teslas verkstäder i Sverige har nu pågått i tre månader. Grunden är att IF Metall vill att TM Sverige AB, Teslas svenska bolag, ska teckna kollektivavtal. Men konflikten har inte bara drabbat TM Sverige AB (fortsättningsvis kallat Tesla). Andra företag, företag med kollektivavtal, har tagits ut i så kallade sympatiåtgärder, vilket har lett till att konflikten har blivit betydligt större än att bara handla om Tesla.

Enligt IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä finns det tre orsaker till att fackförbundet har valt att ta ut Tesla i konflikt.

− Det första är att vi vill att våra medlemmar som är på Tesla ska ha kollektivavtal och att de ska ha villkor som är i paritet med kollektivavtalen. Det har de inte idag, säger han till TN.

− Det andra är att Tesla konkurrerar med andra bilverkstäder. Om de kan flyga under radarn och ha sämre villkor så kommer det också att pressa ner villkoren hos de andra som har kollektivavtal.

− Det tredje är helt enkelt att det är så vi gör i Sverige. Vi reglerar villkoren med kollektivavtal.

Varför väljer ni just Tesla? Det finns ju andra bilverkstäder utan kollektivavtal.

− Vi väljer olika företag allteftersom. Det är inte så att vi kom på i höstas att vi skulle gå till Tesla. Vi har haft diskussioner med dem sedan 2017 och under tiden har de vuxit. Det är inte ett litet företag med fem anställda, utan nu har de ungefär 120 mekaniker, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Frivilligheten ifrågasätts

IF Metalls kritiker menar att metoden att sätta företag i blockad för att skaka fram ett kollektivavtal innebär att kollektivavtalet inte blir frivilligt. Och just frivilligheten anses vara en viktig del av hela modellen.

− Det är frivilligt i den mån att man inte behöver teckna avtal. Men å andra sidan har man ju då heller ingen fredsplikt. Frivilligheten består i att om man inte har avtal så får man konsekvenserna och kan bli utsatt för konfliktåtgärder, säger Veli-Pekka Säikkälä.

− Sedan är det ju en konstig inställning av Tesla att säga att de inte ska ha kollektivavtal här för att de inte har det någon annanstans, säger han och menar att Tesla mer eller mindre borde ta seden dit de kommer.

Medan Tesla inte omfattas av fredsplikten så gör däremot de företag som är uttagna i sympatiåtgärder det, eftersom de utan undantag är företag som har kollektivavtal. Trots det är det alltså ett flertal företag som på olika sätt har drabbats av konflikten.

Är det rimligt att företag som har tagit ansvar och tecknat kollektivavtal, och som alltså omfattas av fredsplikten, tas ut i en konflikt som handlar om att ett helt annat företag inte har kollektivavtal?

− De hanterar ju Tesla på ett eller annat sätt. Och man får nog räkna med att om man gör affärer med någon som inte har kollektivavtal, så kan man bli utsatt för sympatiåtgärder.

Vad har ni för ansvar för att göra kollektivavtalen attraktiva?

− Det gör vi genom att sitta ner och förhandla med alla. Vi har våra krav och arbetsgivarna har sina krav. Till exempel har vi ju nu fått in arbetstidsförkortning och deltidspensionslösningarna och arbetsgivarna har samtidigt fått in mer flexibilitet vad gäller arbetstidsbestämmelser. Det är en pågående process i varje avtalsrörelse.

Ni har fått mycket stöd från andra fackföreningar för Teslakonflikten. Hur ser du på det stödet?

− Det är helt enkelt för att Tesla beter sig på ett okonventionellt sätt. På 30-talet sa arbetsgivarna att de skulle lägga ner strejkbrytarorganisationer och sedan dess organiserar vi inte strejkbryteri i Sverige. Men det gör Tesla. De ersätter våra strejkande med folk från andra organisationer och från utlandet. Och när de gör det blir det en käftsmäll mot IF Metall och mot hela fackförbundsrörelsen, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Hur går dialogen med andra fackförbund? Har ni till exempel samtal med IG Metall i Tyskland och tankar kring konfliktåtgärder mot Tesla-fabriken i Berlin?

− Det är klart att vi har kontakter. Sedan vad det är för konfliktåtgärder och stödåtgärder på gång, det pratar vi inte om. Men vi kan ju säga så här: Vi har hela tiden velat ha den här i konflikten i Sverige, inte i andra länder.

20 varslade om uppsägning

Ett av de företag som är utsatt för sympatiåtgärder är Hydro Extrusion. Orsaken är att IF Metall menar att företaget levererar delar till Tesla-fabriken i Berlin.

− Vi gör det för att vi vill orsaka problem för Tesla, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Men det är inte bara Tesla som får problem. Sympatiåtgärderna har nu gått så långt att företaget har tvingats varsla 20 medarbetare om uppsägning. Eftersom organisationsgraden på Hydro Extrusions fabrik i Vetlanda är stor är det högst troligt så att många av dem som eventuellt blir uppsagda är medlemmar i IF Metall.

Veli-Pekka Säikkälä berättar att fackförbundet har erbjudit företaget konfliktersättning. Han menar att det skulle innebära att företaget inte skulle behöva säga upp sina medarbetare.

− Hydro behöver då inte säga upp någon för vi kan ta lönekostnaden. Det är inte Hydro vi vill åt, utan det är Tesla, säger han.

Men fullt så enkelt är det inte. Enligt Hydro Extrusions vd Jonas Bjuhr, som TN har pratat med, får konflikten större konsekvenser än att ett antal personer går utan sysselsättning under själva konflikten. Genom konflikten tappar företaget affärer, affärer som inte säkert kommer tillbaka efter att konflikten är över. Redan idag har företaget dragit ner kraftigt på inhyrd personal på grund av IF Metalls åtgärder, men nu krävs också uppsägningar. Därför täcker inte en konfliktersättning de kostnader som har uppstått och kommer att uppstå för företaget.

”Vi kan fortsätta med det här tills vi har ett avtal på plats. Och det kan ta väldigt lång tid.”

Andra företag som har tagits ut i sympatiåtgärder är verkstäder som hanterar Teslabilar. Även här handlar det om företag med kollektivavtal. Eftersom dessa företag inte kan ta emot Teslabilar längre har det visat sig att Teslaägare nu vänder sig till verkstäder utan kollektivavtal. Resultatet av IF Metalls blockad blir alltså att företag som saknar kollektivavtal tjänar på konflikten.

− Det är för djävligt, säger Veli-Pekka Säikkälä.

− Jag skulle gärna vilja veta vilka företag det är, så att vi kan åka dit och prata med dem och träffa avtal.

Han menar att så länge det finns verkstäder som tar emot Teslabilar, så försvårar det IF Metalls möjlighet att teckna avtal med Tesla. Han tycker att de bolag som nu har försatts i blockad borde prata med Tesla om att de ska teckna avtal, eftersom konflikten drabbar företagen hårt.

− Det är tråkigt att vi inte har kunnat organisera alla, men jag tror inte att de här firmorna är så jättestora att de kan svälja det behov som finns, säger han.

Arbetsgivarna reagerar kraftigt

I takt med att konflikten har utökats och alltså drabbat många företag med kollektivavtal har flera arbetsgivarorganisationer reagerat kraftigt. Diskussionen om proportionalitet har pågått länge. Enligt arbetsgivarna står fackens stora möjligheter till konflikt inte i proportion till många konflikters grund – och i synnerhet gäller det Teslakonflikten. IKEM, där bland annat Hydro Extrusion är medlem, kräver att möjligheterna till sympatiåtgärder ska begränsas. Och Hanna Alsén, förhandlingschef på Motorbranschens Arbetsgivareförbund, där många av de andra uttagna företagen är medlemmar, menar att IF Metall bör avbryta sina sympatiåtgärder om de värnar sina medlemmar.

− Jag tycker att de talar med kluven tunga, för de tycker ju samtidigt att man ska ha kollektivavtal, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Men kritiken handlar inte om grunden till konflikten, alltså att Tesla saknar kollektivavtal, utan den handlar om sympatiåtgärderna mot företag som har avtal. Veli-Pekka Säikkälä menar dock att sympatiåtgärderna till stor del handlar om Teslas strejkbrytare.

− Vi jobbar inte med strejkbrytarorganisationer. Om inte Tesla tog in strejkbrytare från utlandet, så skulle vi inte behöva göra det här.

− Om de vill att vi lagstiftar om sympatiåtgärder, så kanske vi också borde lagstifta om att förbjuda strejkbryteri, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Ni har samtal med Tesla. Varför tror du att de inte vill teckna avtal?

− Jag tror att man har gjort upp det på koncernnivå.

Hur går samtalen?

− De går jättebra. Vi pratar ju med den svenska ledningen. Jag tycker att vi har respektfulla samtal, men jag tror att högre upp i koncernen så har man en uppfattning om att Medbestämmandelagen innebär att facken bestämmer. Och så är det ju inte.

Ni kallar det samtal och inte förhandlingar. Är det förhandlingar?

− Nej, vi har ju kommit överens om att det är samtal. Så då är det samtal.

En möjlig lösning som Veli-Pekka Säikkälä själv tidigare har presenterat är att Tesla i stället för att anställa egen personal väljer att hyra in personal från företag som har kollektivavtal. På så sätt skulle företaget inte behöva teckna avtal, men medarbetarna skulle ändå omfattas av avtal.

− Amazon gör till exempel så. Så man skulle kunna tänka sig att Tesla lägger ut sin service, säger han.

På frågan om det finns några andra tänkbara lösningar har han inget direkt svar.

− Men den som är påhittig kan säkert komma på andra bra lösningar, men dem pratar vi inte om i massmedia, säger han.

Börjar ni närma er något avtal?

− Ja och nej. Innan vi hade de här åtgärderna så hade vi inte ens några samtal med varandra för de vägrade prata med oss. Det som har hänt efter att vi har vidtagit de här åtgärderna det är ju att vi har fått till en dialog.

Hur länge kan konflikten hålla på?

− Vi kan fortsätta med det här tills vi har ett avtal på plats. Och det kan ta väldigt lång tid, säger Veli-Pekka Säkkälä och exemplifierar med konflikten mot Toys’R’Us på 90-talet. Den tog tre månader.

Den här konflikten kostar ju även er pengar. Vad är ni beredda att betala för att Tesla ska teckna avtal?

− Än så länge har vi inte behövt betala speciellt många konfliktdagar, eftersom de flesta företagen är satta i blockad. Och eftersom vi konfliktar väldigt sällan har vi välfyllda konfliktkassor, säger Veli-Pekka Säikkäla.

Kan det finnas ett läge när ni ger upp?

− Nej, det finns det inte. Den här konflikten måste fortsätta.