TESLAKONFLIKTEN

Hydrochefen om Teslavarslet: Därför tackar vi nej till IF Metalls pengar

Bild: Pressbild, Johan Nilsson/TT

Hydro Extrusion har fått kraftig kritik för att företaget tackar nej till konfliktersättning från IF Metall. Men det finns en enkel logik bakom beslutet, enligt vd Jonas Bjuhr. "Att bara få täckning för lönekostnader innebär inte att du går skadeslös ur en sån här situation", säger han till TN.

IF Metalls konflikt med TM Sverige AB (fortsättningsvis kallat Tesla) har nu pågått i tre månader. Grunden till konflikten är att fackförbundet vill att Tesla ska teckna kollektivavtal. Men konflikten har kommit att drabba många företag som redan har kollektivavtal – företag som har tagits ut i så kallade sympatiåtgärder.

Ett av de drabbade företagen är Hydro Extrusion. Enligt IF Metall tillverkar företaget viktiga delar till Teslafabriken i Berlin – och eftersom facket vill skapa problem för Tesla får också Hydro Extrusion en släng av sleven.

− Det har stor påverkan på oss och det har det haft ända sedan i slutet av november. En del av vår produktion står still, säger vd Jonas Bjuhr till TN.

Han konstaterar att när företaget inte kan gå i full produktion blir det dyrt. Den utrustning som företaget har investerat i behöver användas för att kunna betala sig – och nu har vissa delar stannat.

− Det går inte lätt att kompensera, säger han.

Blockaden orsakar varslet

Nyligen kom beskedet att Hydro Extrusion varslar 20 medarbetare om uppsägning som en direkt konsekvens av IF Metalls blockad. Jonas Bjuhr konstaterar att konflikten kommer vid en synnerligen dålig tidpunkt. I en redan utmanad marknad har företaget tvingats dra ner på inhyrd personal, både på grund av konflikten och av minskad lönsamhet. Men genom konflikten blev nu varslet nödvändigt.

− Vi har en flexibilitet i bemanningssystemet, men nu hade vi inte längre möjlighet att agera genom det, så därför var blockadens tajmning dålig. Det handlar om att skydda vår lönsamhet, men hade vi inte drabbats av blockaden så hade vi inte behövt varsla. Det finns en tydlig koppling, säger han och förklarar:

− Vi lever i en värld som är omöjlig att förutspå, så vi måste alltid försöka ha någon typ av flexibilitet. Producerande verksamhet handlar ofta om att ha en andel inhyrd personal för att kunna navigera olika kunder vid olika tidpunkter. När en marknad sjunker blir det färre inhyrda. Och när då ytterligare förändringar kommer och en del av produktionen stannar på grund av blockaden, så tvingas vi till varsel.

IF Metall har hög anslutningsgrad hos Hydro Extrusion. Det borde rimligtvis innebära att flera av dem som eventuellt sägs upp är medlemmar i samma fackförbund som har framkallat varslet. Vad tänker du om det?

− Jag tycker att det är tråkigt att våra anställda drabbas – speciellt när vi inte har gjort något för att förtjäna att hamna i en sådan här situation. Sedan kan jag ju tycka att det är märkligt att agerandet får sådana här konsekvenser, men det ska ju i första hand IF Metall svara på. Jag ser det framför allt som att det påverkar våra anställda.

Hur långt från faktiska uppsägningar är ni?

− Vi är i fasen att påbörja förhandlingar. Exakt hur processen går till kan vi aldrig riktigt säga, men det ska inte behöva ta alltför lång tid, för ovisshet är aldrig positivt för individen, säger Jonas Bjuhr.

Går inte skadeslös

IF Metall har erbjudit Hydro Extrusion en konfliktersättning, men den har företaget tackat nej till – och därmed fått hård kritik från fackförbundet.

Varför tackade ni nej?

− Det är en väldigt enkel logik. Vi drabbas väldigt hårt ekonomiskt och då måste vi göra vad vi kan för att minska våra kostnader maximalt. Det har vi gjort genom att minska på inhyrd personal. Men att bara få täckning för lönekostnader innebär inte att du går skadeslös ur en sån här situation.

− Vi har investerat i utrustning, vi har fasta kostnader, vi har avskrivningar – även när vi står still. Att bara kompensera för lön räcker inte och jag tycker att det är tråkigt att IF Metall har kommenterat som de gör, säger Jonas Bjuhr.

Men även om det inte täcker hela intäktsbortfallet, så täcker det ju en del. Varför tar ni inte emot den?

− Inhyrd personal kostar mer än egna anställda. Det är ett pris man får betala för flexibilitet. Dessutom finns ingenting som tyder på att konflikten tar slut i närtid. Vi vet inte när eventuella ordrar kommer tillbaka till oss.

− Så det är långt ifrån säkert att vi kommer att kunna fortsätta producera när konflikten är slut – och då måste man vara säker på att man har arbete för sina anställda. Därför vill vi inte sätta oss i något slags ohållbar situation där ett fackförbund ska betala lön för våra anställda för en affär som vi inte ens vet att vi har, säger Jonas Bjuhr och förklarar samtidigt att företaget vet mycket mer än det kan kommunicera i frågan.

Tredje part

Jonas Bjuhr understryker att Hydro Extrusion är en tredje part, som har drabbats av en konflikt som företaget egentligen inte är en del av.

− Vi är en neutral part, säger han och fortsätter:

− Vi är en del av den svenska modellen, vi följer de spelreglerna och vi har våra kollektivavtal och vi agerar utifrån de principer som råder.

Vad tänker du om att ni, som har kollektivavtal, blir uttagna i en konflikt som handlar om att ett annat företag inte har det?

− I grunden tycker jag att den svenska modellen är bra. Den har tjänat oss väl och vi har goda relationer med de fackliga parterna. Sedan är det klart att det är tråkigt när man gör rätt, men ändå drabbas.

Den arbetsgivarorganisation som Hydro Extrusion tillhör, IKEM, vill att möjligheterna till så kallade sympatiåtgärder ska begränsas. IKEM och andra arbetsgivarföreträdare menar att sympatiåtgärder kan få oproportionerligt stora konsekvenser.

− Det kan vara värt att reflektera över. Det här är en svår situation för oss, säger Jonas Bjuhr.

Hur påverkar det dig att behöva säga upp medarbetare?

− Det är otroligt tråkigt. Vi lägger all vår energi varje dag på att utveckla vårt företag, utveckla människor och lyfta vår verksamhet. En sån här situation stjäl väldigt mycket energi och det är så klart väldigt frustrerande.

Tycker du att Tesla borde teckna kollektivavtal?

− Det vill jag egentligen inte uttala mig om. Det måste vara mellan Tesla och IF Metall att hitta en väg framåt.

− Vi gör ett så gott jobb vi kan för alla våra kunder och vi för en så god dialog vi kan med alla våra fackliga motparter, så jag hoppas att vi kommer så väl ut ur den här situationen som vi kan.