DEBATTEN OM FRISKOLORNA

18 000 elever missade gymnasiebehörighet – ”Dubbelt svek”

Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

18 000 elever i Sverige lämnade grundskolan i våras utan gymnasiebehörighet, visar en ny rapport.

Friskolornas riksförbund har låtit analysera Skolverkets statistik om slutbetyg i årskurs 9. Resultatet presenteras i den färska rapporten ”Behörighet till gymnasiet”. En avklarad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett inträde på arbetsmarknaden.

– 18 000 elever lämnade grundskolan i våras utan gymnasiebehörighet. Risken är uppenbar att de döms till utanförskap, ett enormt svek gentemot just dessa elever. Men sveket är dubbelt eftersom denna avgörande fråga knappt förekom alls i valrörelsen. Det är ett underbetyg för svensk skolpolitik att frågan inte står högst på agendan. Och ett underbetyg för svensk skola att så många elever, år efter år, går ut nian utan behörighet till gymnasiet. Det är hög tid att skoldebatten får rätt fokus, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, i ett uttalande.

Pressmeddelande: Skolorna som misslyckas

Rapporten