DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Nu lämnar skoljätten börsen – debattklimatet har blivit för hätskt

Under valrörelsen har regeringen valt friskolorna som måltavla. Skolkoncernen Atvexa känner att det under dessa förutsättningar inte längre går att stanna på börsen. ”Jobbar man i friskolesektorn och man känner att man gör något bra så är det jobbigt att hela tiden höra kritiken”, säger styrelseordförande Sara Karlin.

Atvexa noterades på Stockholmsbörsens First north-lista 2017, men hade långt innan dess satt strategin att växa snabbt och genom uppköp. Många mindre friskolor har under åren gått upp i koncernen som ger dem möjlighet att behålla sin egen profil och ändå ingå i en större helhet.

Lämnar börsen

Nyligen fattade ägargruppen som haft majoriteten av ägandet beslutet att det var dags att lämna börsen. Det är Peter Weiderman, Lars Brune, styrelseordförande Sara Karlin och Katarina Sjögren, som tidigare var vd, som lagt om rodret under rådande politiskt klimat.

– Det finns massor som är positivt med att vara börsnoterad, men i en miljö där framtidsförutsättningarna blir väldigt otydliga, och att det kan påverka verksamheten väldigt mycket, ser vi att det blir svårt att vara på börsen, säger Sara Karlin.

De osäkerheter som hon pekar på rör de förslag som har lanserats på senare tid och som är direkt skadliga för friskolor. Det handlar bland annat om Socialdemokraternas planer på att sänka skolpengen med åtta procent för friskolor och förslaget att stoppa vinstuttag.

”Du kan inte vara ett noterat bolag och inte ha möjlighet att dela ut vinst.”

I juni röstades S-förslaget att sänka skolpengen ned av riksdagen, men det har åter lanserats som en del av partiets paket av åtgärder tänkta att stoppa det som kallas sönderprivatiseringen av skolan.

– Om skolpengen sänks med åtta procent så har vi inte marginalerna att klara det. Vi kan inte gå med förlust flera år på rad - det finns inga ägare som vill stoppa in pengar för evigt i företaget för att kompensera för det, säger Sara Karlin.

Ett stopp mot att dela ut vinst finns också med bland S-förslagen. Även det förändrar förutsättningarna radikalt för branschen, inte minst om bolaget finns på börsen.

– Du kan inte vara ett noterat bolag och inte ha möjlighet att dela ut vinst, säger Sara Karlin och lägger till att det är förknippat med vissa kostnader att vara på börsen och följa de rutiner som finns där.

Kan inte vänta

I hennes analys ingår en bedömning av hur sannolikt det är att förändringarna genomförs. Det är inte första gången som Socialdemokraterna presenterar åtgärder riktade mot friskolor, men hittills har det inte funnits tillräckligt stort stöd i riksdagen.

– Men när vi såg diskussionen nu blev det så tydligt vad Socialdemokraterna sade och ville. Även om risken är begränsad att förslagen realiseras som riksdagen ser ut idag så är konsekvenserna så stora, om de realiseras, att vi såg att vi kan inte bara kan vänta in sådana potentiella förändringar.

”Det finns otroligt många fristående verksamheter som brinner för individen och som jobbar varje dag för att hitta lösningar.”

Hon har också noterat hur diskussionen om friskolor har hårdnat och att kritiken nu inte bara kommer från vänsterhåll. Till exempel har även Liberalerna ändrat inställning.

– Jobbar man i friskolesektorn och man känner att man gör något bra så är det jobbigt att hela tiden höra kritiken som kommer, säger hon.

Hon menar att en elev inte bryr sig om huvudmannaskap, utan om den skola som hen går till varje dag.

– Det finns både offentliga huvudmän och privata som brister i mottagandet. Men det finns otroligt många fristående verksamheter som brinner för individen och som jobbar varje dag för att hitta lösningar för att varje elev ska få en bättre skoltid, säger hon.

Alltid trott på öppenhet

I grund och botten handlar steget att lämna börsen om att Sara Karlin och de andra storägarna vill värna verksamheten. Hon menar att den långsiktiga strategin med tillväxt fortfarande gäller för Atvexa. Ett bolag som krymper mår inte bra.

– Tillväxt skapar energi i verksamheten. Det skapar möjligheter för medarbetarna. Vi kan testa koncept och finns på nya platser. Så vi tror att tillväxt är viktig för att verksamheten ska gå bra och därför tror vi att Atvexa ska fortsätta växa, men på vilket sätt och i vilken takt får vi återkomma till, säger hon.

”Vi hade gärna varit kvar. Men som förutsättningarna ser ut nu ser vi inte att det är en bra väg framåt.”

Atvexa-koncernen har alltid trott på öppenhet, menar hon. På det viset är börsen, med dess regler som ska garantera transparens, en bra miljö. Men samtidigt ser hon inga hinder att även framgent vara öppen med hur verksamheten utvecklar sig, planer och förvärv.

Ytterligare en fördel med börsen är att det är lättare att få in nya delägare, inte minst den egna personalen som kan köpa aktier och därmed blir delaktiga på till exempel stämmor.

– Vi hade gärna varit kvar. Men som förutsättningarna ser ut nu ser vi inte att det är en bra väg framåt. Vi har också fått kvittens från medarbetarna att de stöttar vårt vägval, säger Sara Karlin.