KOMPETENSKRISEN

Rapport: Därför behöver transportnäringen 130 000 nya medarbetare

I framtiden kommer vi att se fler självkörande fordon på gatorna. Det och mycket mer gör att behovet av större kompetens i transportnäringen ökar, menar Tomas Tärnfors. Bild: Jari Juntunen/Mostphotos, Pressbild

När samhällets transportbehov förändras krävs ny kompetens i transportbranschen. Behovet av fler medarbetare är skriande, visar en ny rapport. ”Siffrorna är omskakande”, säger Tomas Tärnfors på Transportföretagen.

10 000 nya medarbetare om året eller 130 000 till år 2035. Liksom nästan alla branscher är kompetensbehovet skriande även i transportnäringen. Under Almedalsveckan smyglanserade branschorganisationen Transportföretagen en rapport som visar exakt hur allvarligt läget är bland organisationens medlemmar.

– Det är en utmaning. Med tanke på att Transportföretagen har ungefär 9 200 medlemsföretag med 200 000 medarbetare, så är det klart att 130 000 nya medarbetare är en otroligt stor siffra, sa Transportföretagens ordförande Björn Alvengrip på seminariet där rapporten smyglanserades.

Han menar att det har tagits ett antal lovvärda politiska initiativ, men konstaterar samtidigt att bara 60 procent av transportbranschens rekryteringsbehov tillgodoses av de offentligt finansierade utbildningssystemen.

Nyligen fattade riksdagen beslut om dimensionering av gymnasieskolan, det vill säga att gymnasieskolornas utbud bättre ska spegla marknadens behov. Dessutom ska parternas omställningsavtal bli verklighet. Det är två förändringar som Transportföretagen välkomnar.

– Vi tror att de här två reformerna på sikt kommer att ha en positiv betydelse för kompetensförsörjningen i vår bransch, men det förutsätter naturligtvis att reformerna landar på ett bra sätt och att de implementeras på ett sätt som verkligen möter transportsektorns behov, säger Björn Alvengrip.

Mitt inne i en teknikomställning

Tomas Tärnfors är branschutvecklare på Transportföretagen och har varit med och tagit fram rapporten.

– Vi är mitt inne i en teknikomställning, som är jämförbar med den som skedde i början av 1900-talet med motoriseringen av transporterna. Inom tio år kommer vi med elektrifieringen att genomgå en lika stor omställning i befintliga fordon och få nya lösningar som exempelvis drönare i luften och självkörande fordon. Dessutom kommer vi att ha människor som kör vanliga fordon, elsparkcyklar och annat.

– Transporterna i samhället kommer att se delvis annorlunda ut då, säger han.

Men även om samhället förändras, så kommer behovet av kompetens inom transportnäringen kvarstå, menar han.

Trafikverket gör bedömningar kring hur mycket transporterna kommer att öka i takt med att befolkningen ökar och behoven förändras. Siffrorna visar på en kraftig ökning i transportvolymer från nu och fram till år 2040, både vad gäller gods och persontransporter. Det är ytterligare något som talar för att behovet av nya medarbetare i transportnäringen kommer att vara stadigt de kommande åren, menar Tomas Tärnfors.

– Den gröna omställningen och det stora teknikskiftet kommer också ha stor påverkan på våra behov av transporter, säger han.

– Siffrorna i den här rapporten är omskakande.

Krävs kompetens från andra länder

Men hur ska då behovet av kompetens mötas? Enligt Tomas Tärnfors kommer fler att behöva jobba längre, inte minst för att det föds alltför få idag.

– Den yngre generationen kommer inte att räcka till, säger han.

Med andra ord kommer det krävas ett inflöde av kompetens från andra länder.

– Vi behöver öka på integrationen. Det kommer att finnas fler utlandsfödda i transportnäringen framgent, säger Tomas Tärnfors.

Enligt beräkningarna i rapporten kommer andelen svenskfödda att minska från 75 procent idag till 68 procent år 2035. Elva procent kommer att vara födda i övriga Europa och resten, 21 procent, kommer att komma från tredje land.

”Det kommer att finnas fler utlandsfödda i transportnäringen framgent.”

Utöver en förbättrad integration krävs också fler möjligheter till mer avancerad utbildning. Det handlar bland annat om att olika fordon kommer att ha betydligt mer och betydligt mer avancerad teknik än idag. Dessutom kommer det att finnas nya fordonsslag. Allt sammantaget innebär det ett förändrat kompetensbehov än idag.

– Vi kommer att ha högre krav på dem som jobbar i transportnäringen och de kommer behöva ha bättre utbildningar. Kompetensnivån på dem som jobbar hos våra medlemmar kommer att förändras och till delar vara högre, säger Tomas Tärnfors.

Nio förslag till åtgärder

Transportföretagen har tagit fram nio åtgärdspunkter för att det ska vara möjligt att förhindra en transportkris. Det handlar bland annat om dimensionering, arbetsmarknadsutbildningar, omställning och regional samordning.

– Attraktiviteten för att gå yrkesutbildningar är alldeles för låg i Sverige idag. Politikerna menar att det är upp till branschen själv att skapa attraktiviteten. Men barn börjar ju redan i 10–11-årsåldern att fundera över vad de ska välja för yrke, säger Tomas Tärnfors och menar att det blir alltmer viktigt att kunskapen om yrkesutbildningarna kommer in tidigt i utbildningen.

”Vi som bransch- och arbetsgivare kan göra mycket, företagen själva kan göra mycket, men det är något mer djupliggande strukturellt som behöver åtgärdas.”

Han menar också att Transportföretagen har stora förhoppningar till omställningspaketet som kommer att komma till hösten och som är ett resultat av det nya LAS-avtalet mellan arbetsmarknadens parter. Förhoppningen är att många som byter karriär mitt i livet ska välja just transportsektorn.

– Här måste man lyssna på våra medlemsföretag, så utbildningarna blir sådana som branschen behöver, så att det blir en hög nivå på dem och att de är anpassade på rätt sätt, så att människor som växlar om vill välja dessa yrken, säger han.

Transportföretagens vd Marcus Dahlsten menar att det är allvarligt att vi har en ny jämviktsarbetslöshet på mellan 7 och 7,5 procent samtidigt som alla branscher skriker efter nya medarbetare.

– Vi som bransch- och arbetsgivare kan göra mycket, företagen själva kan göra mycket, men det är något mer djupliggande strukturellt som behöver åtgärdas, konstaterar han.

– Men alla goda krafter behövs, säger Marcus Dahlsten och menar att det behövs ett gott samarbete mellan både arbetsgivare, fack och politiken.

Här är Transportföretagens förslag till åtgärder

•Attraktivitet och dimensionering – fler måste välja rätt

•Större inflytande för företag och branscher

•Bättre fungerande arbetsmarknadsutbildningar

•Omställning – relevans och kvalitet

•Ökad jämställdhet i transportnäringen

•Tillgång till fortbildning och teknik

•Utvecklingsorienterat utbildningssystem

•Regional samordning måste stärkas

•Stimulera körkortstagandet och bredda körkortslån