KOMPETENSKRISEN

”Näringslivets kompetensbrist är ett hot mot klimatomställningen”

Ulrika Wallén, policyexpert kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv. Bild: Staffan Löwstedt/SvD/TT, Ernst Henry

Förutom tillgång till fossilfri energi och effektiva tillståndsprocesser behövs även en väl fungerande kompetensförsörjning för att klara klimatomställningen, skriver Ulrika Wallén, högskolepolitisk expert på Svenskt näringsliv på Altingets debattsida.

Hon lyfter fram att 100 miljoner kronor avsattes för åren 2022-2024 på kompetenslyft för klimatet i budgetpropositionen för 2022. Hon föreslår det bland annat borde bidra till utbildningsplatser för korta kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan.

”För att komma tillrätta med kompetensbristen behövs ett helhetsgrepp av omfattande och långsiktiga insatser för hela utbildningssystemet, från grundskola till högskola”, skriver hon.

Altinget Debatt: Näringslivets kompetensbrist är ett hot mot klimatomställningen