KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Andersson: Kärnkraften en viktig energikälla under omställningen

Statsminister Magdalena Andersson (S) deltar i sitt första EU-toppmöte i veckan. Arkivbild. Bild: Johanna Geron/AP/TT

EU (TT)

Statsminister Magdalena Andersson (S) ser kärnkraften som en viktig del i Europas omställning. Men på hemmaplan anser hon att oppositionen har en ointellektuell hållning.

– Jag tycker det är respektlöst mot svenska folket.

Frågan om kärnkraft ska klassas som hållbar på samma sätt som vind- och vattenkraft är en het fråga i Sverige. Magdalena Andersson har sin uppfattning klar.

– Det finns ingen som har en kristallkula och kan titta tiotusentals år in i framtiden. Det här är något som våra barn, barnbarn, barnbarnsbarnbarn kan göra bedömningen om det är hållbart eller inte, säger hon.

Magdalena Andersson sitter under onsdagen, i egenskap av statsminister, för första gången med bland stats- och regeringschefer från övriga EU-länder.

Inför toppmötet i Bryssel diskuterades kärnkraftens hållbarhet i riksdagens EU-nämnd i Stockholm.

KU-anmäld

Frågan har varit uppe i EU-nämnden förut och Anderssons företrädare Stefan Löfven blev KU-anmäld efter att han struntat i att ta upp att kärnkraften ska klassas som hållbar på ett EU-toppmöte. Han kände sig inte bunden av EU-nämndens beslut, eftersom majoriteten bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna är "falsk" i EU-nämnden. Partierna har inte majoritet i riksdagen som helhet.

– Att i dag hävda att det ska vara hållbart tycker jag är en ointellektuell hållning. Jag tycker också det är konstigt i förhållande till svenska väljare, när man vet att en majoritet av de riksdagsledamöter som sitter i Sveriges riksdag inte tycker att det är hållbart. Det är respektlöst mot svenska folket, säger statsministern.

Magdalena Andersson anser sig veta, utifrån resultatet i nämnden, hur riksdagens kammare ställer sig i frågan.

Frågan om naturgas och kärnkraft ska klassas som hållbara energislag är konfliktfylld inte bara i Sveriges riksdag, den splittrar även EU-länderna.

EU-kommissionen väntas presentera ett förslag den 22 december om den så kallade taxonomin – alltså regler som ska styra investeringar mot klimatmässigt hållbara projekt.

– Det är regeringens uppfattning att kärnkraften kommer att vara en viktig energikälla under omställningen och att det därför finns anledning att den ska vara med i taxonomin, sade Andersson tidigare under onsdagen på väg in till EU-nämnden.

– Däremot delar vi inte uppfattningen att man ska hävda att det är en hållbar energikälla, på samma sätt som vind- eller vattenkraft.

Svängning tycker M

Partier som värnar kärnkraften, däribland Moderaterna, välkomnar den lilla svängning de tycker sig höra i Magdalena Anderssons ståndpunkt.

– Vi har upprepade gånger lyft att kärnkraften ska klassas som hållbar inom taxonomin, säger Jessika Roswall (M).

– Regeringen har redan förspillt tid i denna fråga, men det finns fortfarande tid att argumentera för kärnkraften. Därför anser vi att det är av stor vikt att statsministern tar till orda om detta på mötet.

Exakt hur Andersson ska formulera sig gällande taxonomin på EU-toppmötet vill hon inte redogöra för, men hon framhåller att hon "naturligtvis" kommer att presentera EU-nämndens hållning.

EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans har inför kommissionens besked nästa vecka framhållit att även om naturgas och kärnkraft kommer att inkluderas i taxonomin, så betyder inte det att de i sig är gröna investeringar, men att man måste konstatera att kärnkraftens nollutsläpp är viktiga när utsläppen ska ned generellt. Och naturgas är viktig i övergången under tiden som kol ska ersättas med förnybar energi.

Niklas Svahn/TT

Wiktor Nummelin/TT

Maria Davidsson/TT