KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Kärnkraft ska halvera oljelandets utsläpp – med svensk expertis

Bild: Pressbild, Ernst Henry

Flera länder runt om i världen satsar nu på kärnkraft för att få ned sina fossila utsläpp, däribland Förenade Arabemiraten. ”De fyra reaktorerna innebär nästan en halvering av utsläpp”, berättar Mats Ladeborn för TN.

Oljelandet Förenade Arabemiraten satsar nu rejält på att få ned de fossila utsläppen, bland annat med hjälp av kärnkraft. Väster om Abu Dhabi har landets första kärnkraftverk byggts som ska bestå av fyra reaktorer.

Redan 2008 bestämde sig landet för att diversifiera sin energiportfölj för att minska beroendet av olja och gas. Det är det statliga bolaget Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) som står bakom de fyra reaktorerna och det sydkoreanska KEPCO leder uppförandet av anläggningarna.

I drift sedan april

Mats Ladeborn, Enterprise Chief of Nuclear Operation på ENEC, är en av flera svenskar som har rekryterats till projektet. I december förra året avslutade Mats Ladeborn sitt jobb på Vattenfall i Sverige och flyttade till Abu Dhabi.

– Projektet är framgångsrikt, den första reaktorn har varit i drift sedan april i år, den andra är ansluten till nätet och är under provdrift och de andra två beräknas tas i drift 2023 och 2024, berättar Ladeborn.

Mats Ladeborn

Han berättar att satsningen på kärnkraft har tagits emot väl i Förenade Arabemiraten.

– Man är tydlig med att det kommer att leda till minskad klimatpåverkan, vilket är ett centralt mål. Man gör också stora satsningar på forskning och utveckling inom området samtidigt som man bygger upp kompetensen i landet.

När de fyra reaktorerna är i drift ska de stå för 25 procent av elbehovet vilket beräknas minska utsläppen av koldioxid med 21 miljoner ton per år.

– De fyra reaktorerna innebär nästan en halveringen av Emiratet Abu Dhabis utsläpp.

Satsningen på kärnkraft i Förenade Arabemiraten har vissa likheter med den svenska modellen.

– Det finns en tydlig policy att de som producerar avfallet också ska ta hand om det. Pengar avsätts till en fond för avfallet och samma typ av djupförvar utreds som planeras i Sverige, även om inget är bestämt.

Expertis från hela världen

Förenade Arabemiraten har lyckats attrahera expertis från hela världen. Mats Ladeborn berättar att ENEC:s anställda kommer från 50 olika nationer.

– Vi svenskar kan bidra med flera olika perspektiv, förutom avfallsfrågan är vi också bra på att leva upp till de höga säkerhetskrav som finns inom alla områden.

Det är inte bara Förenade Arabemiraten som investerar i kärnkraft just nu. Frankrikes president Emmanuel Macron meddelade nyligen att landet kommer att bygga fler kärnkraftverk för att möta klimatkraven och det växande behovet av el. Estland, Storbritannien och Finland ska också bygga ny kärnkraft för att klara klimatmålen. Att fler länder väljer att investera i kärnkraft gör att konkurrensen om kompetensen blir hårdare globalt.

– Det finns en risk att mycket kunskap försvinner från Sverige. När man arbetar med så avancerad teknik måste varje land se till att de har den kompetens som behövs. Eftersom många länder runt om i världen nu börjar överväga kärnkraft kan expertis på detta område bli en bristvara.

Marie Knutsen-Öy

Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicy Svenskt Näringsliv, är positiv till att länder runt om i världen satsar på fossilfri el.

– Svenska företag satsar stort på att investera i morgondagens teknik som innebär att vi fasar ut fossila bränslen och blir av med utsläpp. Dessvärre räcker det inte med att vi i Sverige eller ens hela EU sänker våra utsläpp. Därför är det positivt att oljeproducerande länder väljer att satsa på utvecklingen av fossilfria kraftslag och att de ser fördelarna i kärnkraften, som varit en bas i Sveriges elproduktion under lång tid.

Planerbar elproduktion minskar

Samtidigt är hon oroad över Sveriges utveckling.

– Den ökade andelen väderberoende produktion i Sverige ökar samtidigt som andelen planerbar elproduktionen minskar. Liknande utveckling sker runt om i Europa och detta gör att vi står inför liknande utmaningar med stabilisering av elsystemen, säger Marie Knutson-Öy och fortsätter:

– Det behövs mer fossilfri planerbar elproduktion i Sverige och Europa för att vi ska lyckas nå EU:s mål om netto-noll och ökad tillväxt. Förenade Arabemiratens satsning visar att det övergripande målet måste vara att minska de globala utsläppen av koldioxid om vi ska klara klimatmålen.

Att kompetens försvinner från Sverige behöver däremot inte bara vara negativt.

– Samtidigt som viktig kärnkraftskompetens försvinner från Sverige innebär det också att svenskar som har ett intresse inom området får möjlighet att utveckla sin expertis i andra länder. Det är ett kunskapsutbyte vi i Sverige kan ha nytta av längre fram.