ELKRISEN

Larmet: Svenska lagar stoppar framtidens kärnkraft

Bild: Illustration: Blykalla reaktorer, Adam Ihse/TT, Mostphotos

Experter varnar för att Sverige halkar efter när framtidens små smarta kärnkraftverk snabbt realiseras i land efter land. Tekniken är här, men svenska lagar har inte hängt med. ”Det behövs en översyn av lagstiftning och regelverk i närtid”, säger Anton Steen på Fortum.

Framtidens kärnkraftverk är små och serietillverkas i moduler. Det gör att själva bygget av dem bara väntas ta 2–3 år, och tanken är att de bland annat ska kunna placeras nära stora industrier. Men om Sverige vill hänga med på tåget måste dagens regelverk ändras, menar experterna.

– I den svenska debatten låter det ibland som att små modulära reaktorer skulle vara flera decennier bort men så är det inte. En lång rad länder satsar här och nu och de har höga ambitioner att ha den här typen av reaktorer i drift inom bara 6–10 år, säger Anton Steen, ansvarig för samhällskontakter på Fortum.

På sikt är det även intressant att titta på industriella applikationer nära stora förbrukare, enligt Anton Steen på Fortum. ”Det skulle innebära att vi inte behöver bygga ut lika mycket elnät och systemkostnaderna blir lägre. Men räcker där dagens lagstiftning inte till.” Bild: Riku Isohella

I Kina och Ryssland pågår redan byggnationer och i västvärlden är det USA, Kanada och Storbritannien som leder utvecklingen för små modulära reaktorer, smr.

– Tidplanerna är ofta mycket kortare än vad som syns i debatten. I Kanada beräknas själva byggtiden till tre år och en första reaktor ska vara i drift redan 2028.

I USA är tidplanen densamma 2028 och till 2030 planerar även Storbritannien, Frankrike, Estland och Polen att ha reaktorer igång.

Rolls Royce rullar ut

I Storbritannien är det främst Rolls Royce som gör en satsning med ett stort konsortium för att bygga smr och exportera till andra länder. Även Rumänien har beställt en reaktor som ska vara igång 2028.

– Intresset är stort och det händer väldigt snabbt. Det ser ut som att smr går mot ett kommersiellt genombrott. Målet är att göra samma resa som sol- och vindkraften, det vill säga att få upp volymen av mindre modulära enheter som kan serieproduceras för att sänka kostnaderna.

Även om det sker en kraftig utbyggnad av vindkraft i norr och det troligen kommer mer havsbaserad vindkraft i södra Sverige så räcker det inte framöver. Redan idag syns konsekvenserna av att planerbar elkraft har försvunnit i södra Sverige med skenande elkostnader och ett volatilt elpris som följd, slår Anton Steen fast.

– Framöver behöver vi hitta en bättre balans mellan planerbar, flexibel och väderberoende elproduktion. Särskilt om vi ska nå regeringens uttalade mål om en dubblerad elanvändning om bara drygt 20 år. Vindkraften behöver växa kraftigt men det räcker inte. Det är även Svensk Kraftnät allt tydligare med.

Regler från 70-talet

I söder finns inte många alternativ att välja mellan vilket gör små modulära reaktorer extra intressanta, men om Sverige vill vara med i utvecklingen behöver vi göra oss redo för när det blir kommersiellt gångbart, menar han.

– Det behövs en översyn av lagstiftning och regelverk i närtid för att vara beredda på ett eventuellt kommersiellt genombrott för smr i Sverige. I dag finns ingen beredskap för att licensiera och godkänna dem. Föreskrifterna är anpassade till de reaktorer som byggdes på 70–80-talet.

Enligt Miljöbalken får högst tio reaktorer vara i drift i Sverige och enbart på de platser där det finns kärnkraft idag, det vill säga vid Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. I första steget är det naturligast att placera smr där eftersom elnät och annan infrastruktur redan finns på plats. Men nästa steg är att bygga dem närmare stora industrier.

– På sikt är det även intressant att titta på industriella applikationer nära storförbrukarna. Det skulle innebära att vi inte behöver bygga ut lika mycket elnät och systemkostnaderna blir lägre. Men där räcker dagens lagstiftning inte till.

Inte tekniken som hindrar

Sverige som redan har en fysisk och regulatorisk infrastruktur kring kärnreaktorer skulle kunna bygga smr minst lika snabbt som Kanada om vi ville, påpekar Anton Steen.

– Det finns få tekniska hinder. Hindren är i stället regulatoriska, marknadsmässiga och politiska. Det är inga obetydliga hinder men om vi som land bestämmer oss för att bygga smr är det fullt realistiskt.

I Finland har motsvarigheten till den svenska Strålskyddsmyndigheten sett över lagstiftning och licensiering för att möjliggöra en utveckling av SMR i Finland.

– Att se över och ändra regelverket tar några år och de vill vara förberedda om det kommer in ett skarpt intresse av att investera i smr.

På sikt finns det även tankar om att få till en EU-gemensam licensiering för smr-leverantörer vilket vore positivt både ur konkurrens- och kostnadssynpunkt.

– Då kan reaktorer serietillverkas och byggas utan att behöva anpassa till särkrav i varje land, säger Anton Steen.

”Även om Sverige inte tar ledartröjan har vi goda förutsättningar att komma igång snabbt om politiken gör det tillåtet att bygga reaktorer på fler än de tre platser i Sverige som är tillåtna idag”, säger Fredrik Dehlin på KTH.

Fredrik Dehlin är doktorand och forskar inom kärnenergiteknik på KTH. Bland annat deltar han i projektet Sunrise som ska designa en svensk blykyld forskningsreaktor i Oskarshamn. Han instämmer i att små modulära reaktorer med mindre än 300 MW elektrisk effekt egentligen inte är något nytt.

– Det har funnits i drift länge men har till viss del glömts bort. Branschen har historiskt fokuserat på stora reaktorer men eftersom västvärlden inte har byggt några kärnkraftverk på 30–40 år har kompetensen kring konstruktion tappats.

Små reaktorer säkrare

När små reaktorer återigen aktualiseras handlar det den här gången i stället om att serieproducera reaktorer i moduler i fabrik och skeppa ut. På så vis kortas byggtiderna väsentligt. Flera av de stora leverantörerna har som mål att en smr ska ta 2–3 år att få på plats när allt det juridiska är klart.

– Möjligheten till massproduktion är den stora grejen för det är då man får ekonomi i det. Genom att skala ner reaktorerna blir de mer hanterliga att bygga och dessutom blir de säkrare.

Samtidigt är dagens regelverk inte tillämpligt för små modulära och avancerade reaktorer, konstaterar Fredrik Dehlin.

– Därför vore det bra att få till ett nytt regelverk snart som är fokuserat på licensiering av dem. Även om Sverige inte tar ledartröjan har vi goda förutsättningar att komma igång snabbt om politiken gör det tillåtet att bygga reaktorer på fler än de tre platser i Sverige som är tillåtna idag.