BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Handelskammare presenterar ny plan för vägar och järnvägar

Bild: Johan Nilsson/TT

Stockholms Handelskammare anser att Sverige kan få mer ut av de 900 miljarder kronor som ska satsas i landets infrastruktur.

Stockholms Handelskammare presenterar en plan som ett alternativ till Trafikverkets nationella plan.

Istället för satsningar på höghastighetsbanor finns bygget av Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand genom stärkt finansiering med samt medel för att korta restiderna mellan Stockholm och Oslo.

Sammantaget rör det sig om 15 nya järnvägsprojekt och ett stort antal vägprojekt som fyller viktiga funktioner, enligt organisationen.

”Vår alternativa plan genererar 250 miljarder kronor i nyttor – drygt 24 000 kronor mer per svensk – för samma investeringskostnad. Nu hoppas vi att regeringen reviderar den nu förslagna planen”, skriver Stockholms Handelskammare på DI Debatt.

Press: Stockholms Handelskammares förslag

DI: ”Sverige ska kunna klara den ökade godsmängd som väntas komma när Fehmarn-Bältförbindelsen är färdigställd”