KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Fjellner: Klimatpolitiken bör omprövas

STOCKHOLM 20220916Moderaternas Christofer Fjellner, ledamot i partistyrelsen. Bild: Henrik Montgomery/TT

Sveriges roll i klimatarbetet har förändrats och fokus framåt måste ligga på andra områden än tidigare. Det skriver Christofer Fjellner (M) i en debattartikel i DN.

Det viktigaste fokuset för Sveriges klimatpolitik bör inte längre vara att visa vägen för EU. Istället ska politiken fokusera på att genomföra lagstiftningen som kommer från EU så att den skapar förutsättningar för jobb, tillväxt och en ökad välfärd. Det skriver Christofer Fjellner (M) oppositionsledare Stockholm Stad på debattplats i Dagens Nyheter.

”Att fokus för svenskt klimatarbete framöver handlar om att genomföra EU-lagstiftning betyder inte att vårt ­arbete i EU är över. Det finns fortfarande områden där Fit for 55 inte når hela vägen fram”, skriver Fjellner och lyfter bland annat utsläpp från arbetsmaskiner, jordbruket och avfallssektorn.

EU saknar idag, skriver han, regelverk för bio-CCS (infångning och lagring av koldioxid från biobränslen).

Här kan, menar han, Sverige framåt också visa framfötterna. Dock så har vår roll som klimatförebild förändrats då EU:s klimatpaket Fit for 55 innebär att det utrymme som finns för en egen nationell politik är begränsat.

DN: Debatt: ”Inte längre vår uppgift att visa vägen i klimatarbetet”