DEN AKUTA ELKRISEN

Hennes firma satsade miljoner på laddstolpar – väntat på el i tre år

”Vi gjorde en efterfrågan hos Vattenfall och sa att vi behövde öka tillgången till el till vår fastighet. Det var tre år sedan – och fortfarande har vi inte fått det”, säger Maria Olofsson. Bild: Sören Andersson

I tre år har Olofsson Bil i Haninge utanför Stockholm väntat på att Vattenfall ska leverera el till laddstolparna som företaget har installerat på sina anläggningar. Ännu har ingenting hänt. ”Elbristen kommer att bli ett bakslag för elbilarna”, säger vd Maria Olofsson.

Olofsson Bil säljer ungefär 5 000 bilar per år, både nya och begagnade. Det handlar om personbilar och mindre lastbilar. Företaget startades av nuvarande vd Maria Olofssons pappa på 60-talet. Idag driver hon företaget tillsammans med sin man. Totalt har de ungefär 170 anställda och en omsättning på 1,2 miljarder kronor. Många av kunderna är företag och organisationer som köper bilar att använda i jobbet.

Maria Olofsson berättar att företaget på senare år har märkt en kraftigt ökad efterfrågan på elbilar. Av de nya bilar som företaget säljer är numera ungefär en tredjedel eller mer elbilar. Det är en milsvid skillnad jämfört med för bara två år sedan.

– Då var det bara någon procent, säger hon och berättar samtidigt att företaget mer och mer märker att kunderna går ifrån att köpa hybridbilar till att istället välja rena elbilar.

Men elbristen blir ett större och större problem.

– Jag är rädd för att elbristen kommer innebära ett bakslag för elbilarna. Det är inte gångbart om företag inte har någonstans att ladda sina bilar. Då blir det katastrof.

– Då är risken att de får gå tillbaka och börja köpa fossildrivet ett tag igen. Det är ju väldigt synd.

Tomma laddstolpar

För att lösa sin egen elbrist, till exempel för att kunna ladda sina demobilar, valde Olofsson Bil för tre år sedan att själva installera laddstolpar på sina tre anläggningar. Fem miljoner kronor har satsningen kostat så här långt. Men än så länge går inte laddstolparna att använda.

Jag är rädd för att elbristen kommer innebära ett bakslag för elbilarna.

– Vi gjorde en efterfrågan hos Vattenfall och sa att vi behövde öka tillgången till el till vår fastighet. Det var tre år sedan – och fortfarande har vi inte fått det, säger Maria Olofsson med en suck.

Så ni har ”tomma” laddstolpar stående?

– Jajamensan.

Hur många laddstolpar är det?

– 25–30 sammantaget på våra tre anläggningar.

För att lösa en del av problemen valde Olofsson Bil att installera solpaneler på taket på en av sina anläggningar, den i Albyberg.

– Det är för att få egen försörjning av el, både för att spara på miljön och ekonomin.

Medveten miljösatsning

Maria Olofsson betonar att arbetet är en medveten miljösatsning.

– Vi verkar i en bransch som inte förknippas med miljömedvetenhet. För att positionera oss i den här branschen så behöver vi ligga i framkant.

”Det är inte gångbart om företag inte har någonstans att ladda sina bilar. Då blir det katastrof”, säger Maria Olofsson och visar upp en av de laddstolpar som efter tre år ännu inte har kunnat tas i drift. Bild: Sören Andersson

Tanken är att anläggningen, när solpanelerna väl har driftsatts, ska vara självförsörjande till 70 procent. Installationen gjordes innan sommaren, men ännu så länge kan solpanelerna inte heller användas. Orsaken är återigen Vattenfall.

– De behöver byta en elmätare, som kan registrera hur mycket som är vår egenproducerade el och hur mycket som vi tar från det externa nätet. Men det har tagit tre-fyra månader.

Vi har tagit kostnaden och gjort investeringen, men vi ser ingen uppsida med den än så länge.

Jobbet måste göras av Vattenfall, berättar hon. Och nu har sommaren, med alla soltimmar, passerat, utan att något har hänt.

– Det är helt vansinnigt!

Att varken elstolpar eller solpaneler kan användas är frustrerande för företaget.

– Vi har tagit kostnaden och gjort investeringen, men vi ser ingen uppsida med den än så länge. Vi förstår ju att det kommer att komma någon gång, men frågan är när, säger Maria Olofsson.

Exakt vad konsekvenserna blir av att företaget inte har kunnat driftsätta sina installationer är svårt att säga.

Vi förstår ju att det kommer att komma någon gång, men frågan är när.

– Men det är kostnader som vi har varit tvungna att ta och som vi inte får ut något av.

Under tiden får företaget fortsätta betala elkostnader som det kunde ha sluppit – om bara Vattenfall hade installerat sin mätare.

– Det är stora pengar. Vi betalar väldigt mycket i elkostnader. Det blir en ekonomisk konsekvens, helt klart.

Men elbristen och problemet med laddstolparna och solpanelerna är inte det enda som drabbar Olofsson Bil ekonomiskt i dagsläget. Komponentbristen, inte minst bristen på halvledare, gör att leveranserna tar mycket längre tid nu än tidigare.

– Det vi säljer kan vi normalt leverera om tre till sex månader – men som det är nu tar det dessvärre ännu längre tid. På vissa produkter har vi upp till ett års leveranstid just nu.

”Kommer att bli jättetufft”

Fortfarande är försäljningen relativt bra, men eftersom intäkterna inte kommer förrän vid leverans ger det inget plus i kassan just nu. Och lösningen är inte nära.

– Det här kommer att bli jättetufft. Vi förbereder oss för riktiga frostnätter framöver, för vi tror inte att det här kommer att släppa förrän om kanske sex till nio månader. Vi tittar till och med på eventuella permitteringar.

Jag förstår inte hur man har tänkt. Eller så har man inte tänkt.

Maria Olofsson är bekymrad över att politiken mer och mer styr människor mot att köpa elbilar, samtidigt som infrastrukturen inte byggs ut på det sätt som krävs för att klara av efterfrågan på den nya typen av bilar.

– Jag förstår inte hur man har tänkt. Eller så har man inte tänkt, säger hon.

– Det kommer att bli ett bakslag för alla de satsningar som görs och det känns jättekonstigt. Om det ska ta så här lång tid så har vi allvarliga problem. Mer elkapacitet kommer att behövas överallt.

Hon förklarar att många av Olofsson Bils företagskunder brukar använda sina bilar i tre år och sedan köpa nya. Ska utbyggnaden ta sådan tid som den tar nu, så kommer de fortsätta köpa fossildrivna bilar, varnar hon.

– Innan regeringen gör den här typen av förändringar, att allt mer driva folk mot att köpa elbilar, så måste man se till att vi har kapaciteten som behövs. Annars kan företagen lika gärna köpa dieselbilar igen.

Vattenfall svarar

I ett skriftligt svar svarar Vattenfall Eldistribution på kritiken:

”I det här aktuella fallet finns det tre ärenden kring anslutning av laddstolpar. I två av dessa ärenden väntar vi på att kunden ska skicka in en färdiganmälan till oss. Innan det inkommit kan inte ärendena slutföras. I det tredje ärendet har vi fått in en färdiganmälan och det ärendet har tyvärr dragit ut på tiden men ska givetvis hanteras skyndsamt. Vad gäller inkoppling av solpaneler så färdigställdes fältarbetet i detta ärende i måndags den 18 oktober.

Våra kunder är viktiga och vi beklagar djupt att kunden upplever att det varit problematiskt med inkoppling av sina laddstolpar och solpaneler. Vi ska givetvis etablera ytterligare kontakt för att säkerställa att alla ärenden nu är och blir korrekt hanterade.”

Maria Olofsson och Olofsson Bils miljö- och arbetsmiljöchef Stig Nystedt menar det är bra att frågan om kommunikation blir belyst. I ett mejl till TN skriver de att de har haft fyra pågående ärenden med Vattenfall. Det ena drar de tillbaka. Ett, solpanelerna, färdigställdes 18 oktober. Ett av ärendena som rör laddstolpar färdiganmäldes i juli, men har ännu inte avslutats. Det fjärde ärendet menar de att de inte kan färdiganmäla på grund av komponentbrist, då det saknas halvledare till elskåp.