DE KRITISKA RÅVARORNA

Så mycket kostar kommunens anti-gruvkampanj: ”Fullständigt absurt”

Bild: Genrebildbild/Mostphotos, Fakturor

Kommunernas PR-kampanj mot gruvdrift har dömts ut som olaglig och olämplig. Nu har TN begärt ut fakturorna. ”Skattepengar ska inte slösas bort på aktivism”, säger Philip Syrén, som sedan februari i år är utsedd till Slöseriombudsman av Skattebetalarna.

Tidningen Näringslivet tidigare har rapporterat om att kommunerna Östersund, Berg, Åre och Krokom anlitat en PR-byrå för att driva opinion mot gruvbrytning i alunskiffer i området runt Storsjön.

Therese Kärngard (S), kommunalråd i Bergs kommun, menar att det finns en stor risk att brytning av alunskiffer kan förgifta dricksvattnet.

– Alunskiffer är en helt annan berggrund än urberg. Alunskiffer är så poröst så risken att det förgiftar vårt vatten är för stor, har hon tidigare sagt till TN.

Kommunernas agerande har tidigare kritiserats av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, som menar att det borde vara olagligt.

– Även om det skulle vara kommuner vars geografi blir berörda av gruvbrytningen så är det lik förbaskat så att det är en statlig angelägenhet och inte en kommunal.

Philip Syrén, Slöseriombudsman. Bild: Pressbild

Att kommunerna anlitar en PR-byrå för att kampanja mot gruvdrift är ”fullständigt absurt”, menar Philip Syrén, som sedan februari i år är utsedd till Slöseriombudsman av Skattebetalarnas förening.

– Skattepengar ska inte slösas bort på aktivism. Det här handlar om några politiska partier som använt skattebetalarnas pengar för att driva en kampanj. Och de får självklart uttrycka sig politiskt, men ska de anlita PR-byråer ska det finansieras med egna eller partiets pengar – inte skattebetalarnas.

”Det måste vara tydligt vad man från kommunens sida får och inte får göra”.

Organisationen Skattebetalarna driver sedan en tid tillbaka frågan om ett återinfört tjänstemannaansvar.

– Det räcker inte med en smäll på fingret, utan det måste vara tydligt vad man från kommunens sida får och inte får göra.

Slöseriombudsmannens uppdrag handlar om att granska och synliggöra slöseriet med skattepengar - ett uppdrag som i den bästa av världar inte hade behövts, konstaterar Philip Syrén.

– Men efter en relativt kort tid på jobbet inser jag att den här rollen behövs mer än någonsin.

– Samtidigt som bland annat SKR och landets myndigheter skriker efter mer pengar så finns det fortfarande ett enormt slöseri med våra skattepengar.

Tidningen Näringslivet har begärt ut fakturor och avtal från Åre kommun, Bergs kommun, Krokoms kommun och Östersunds kommun.

De fakturor som Tidningen Näringslivet tagit del av visar att kommunerna betalat 687 500 kronor, inklusive moms, till det aktuella PR-bolaget mellan oktober 2023 och mars 2024.

Åre kommun konstaterar att de i dagsläget inte har ett eget avtal med den berörda PR-byrån, men skickar över en faktura från 2014. Fakturan hade ett värde på 12 500 kronor och i specifikationen står att det rör ”Strategisk rådgivning och praktiska arrangemang i samband med seminarium om exploatering av alunskiffrar. (I Visby, Almedalsveckan 2014)”.

Avtalet kring opinionsbildning mot gruvbrytning i alunskiffer gäller de fyra kommunerna Östersund, Berg, Åre och Krokom, men är tecknat mellan Bergs kommun och PR-byrån. Avtalet är signerat i augusti 2023 och löper från den första september 2023 till 31 augusti 2024 med möjlighet till förlängning ett år i taget tre gånger. Där står följande:

”Stöd gällande opinionsbildande arbete och samlad kommunikation kring provborrning och gruvdrift i Storsjöns närområde, med utgångspunkt i Storsjön som vattentäkt. Upphandlande myndighet är Bergs kommun men arbetet kommer att innefatta såväl Bergs kommun som övriga anslutande kommuner kring Storsjön. Tjänsten är uppdelad i två delområden, där leverantören ska kunna leverera inom båda områdena.

Delområde 1: Opinionsbildning gruvdrift

Opinionsarbete i och med nationella, regionala och kommunala organ. Arbetet kommer att innefatta en stor del arbete gentemot riksdag och regering, men även interkommunal samverkan.

Delområde 2: Kommunikation gruvdrift

Kommunikation omfattar bland annat utarbetande gemensam budskapsplattform, målgruppsanalys, kommunikationsstrategier, viss produktion av kommunikationsmaterial, samt kommunikationsinsatser kommunalt, regionalt och nationellt”.

”Det går bara att beskriva som tragikomiskt”.

Therese Kärngard (S), kommunalråd i Bergs kommun, har tidigare sagt till TN att kommunerna inte längre anlitar PR-byrån.

– De har samlat mycket information och de har hjälpt oss att jobba med påverkansarbete som vi inte gör dagligdags. Då har vi tagit in externa kompetenser för att lösa ett uppdrag som vi inte brukar göra.

Agerandet har tidigare kritiserats av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, som menar att det är olagligt att använda kommunala resurser till att anlita en PR-byrå på det här sättet. En kritik som Therese Kärngard avfärdat.

– Jag tror inte att det är olagligt att anlita en PR-byrå för det gör väldigt många kommuner i hela Sverige, har hon tidigare sagt till TN.

Philip Syrén menar att politiker och makthavare borde vara mer försiktiga med hur de använder skattepengar, än vad de är i dagsläget.

– Det går bara att beskriva som tragikomiskt. Det finns så många absurda exempel på skatteslöseri så man vet inte om man ska skratta eller gråta.

Så mycket har kommunen betalat PR-byrån, uppdelat på fakturadatum (inklusive moms):

17 oktober 2023: 66 125 kronor

6 november 2023: 48 875 kronor

4 december 2023: 57 500 kronor

3 januari 2024: 66 125 kronor

2 februari 2024: 198 375 kronor

4 mars 2024: 188 000 kronor

21 mars 2024: 62 500 kronor