DE KRITISKA RÅVARORNA

Professor: Kommunens anti-gruvkampanj olaglig – skattebetalarna betalar

Debattartikel i SvD undertecknad av de fyra kommunerna (februari 2024), samlad information kring alunskiffer på Bergs kommuns hemsida. Therese Kärngard (S), kommunalråd i Bergs kommun, Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, Tobias Kluge, branschjurist på Svemin. Bild: Sandra Lee Pettersson, Banfa Jawla / SvD / TT, Pressbild

Fyra kommuner har anlitat en PR-byrå för att driva kampanj mot gruvnäringen. Satsningen har kostat skattebetalarna hundratusentals kronor och är dessutom olaglig, enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt. ”Man går över en gräns”, säger han till TN.

Flera lokala medier har tidigare rapporterat om att kommunerna Östersund, Berg, Åre och Krokom anlitat en PR-byrå för att driva opinion mot gruvbrytning i alunskiffer i området runt Storsjön. Therese Kärngard (S), kommunalråd i Bergs kommun, menar att det finns en stor risk att brytning av alunskiffer kan förgifta dricksvattnet.

– Alunskiffer är en helt annan berggrund än urberg. Alunskiffer är så poröst så risken att det förgiftar vårt vatten är för stor, säger hon till TN.

”Då går man över en gräns och bryter mot kommunallagen”.

Men oavsett syfte borde kommunernas agerande vara olagligt, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

– Även om det skulle vara kommuner vars geografi blir berörda av gruvbrytningen så är det lik förbaskat så att det är en statlig angelägenhet och inte en kommunal, säger han till TN.

Han menar att politiker och kommunalråd har rätt att uttala sig positivt eller negativt kring en fråga som gruvbrytning.

– Men när man börjar anslå kommunala resurser, till exempel genom att köpa in konsulter, då går man över en gräns och bryter mot kommunallagen.

Staten däremot har inte alls samma begränsningar, menar han.

– Staten kan ju göra nästan vad de vill, för de har inte samma begränsningar som det finns i kommunallagen.

Olle Lundin konstaterar att ett beslut som detta kan överklagas av allmänheten eller andra instanser inom tre veckor.

– Men de här tre veckorna brukar ju gå väldigt fort. Och efter det finns det inget man kan göra.

Enligt Dagens Samhälle har en privatperson anmält Östersunds kommun till förvaltningsrätten då man anser att gruvbrytning är en statlig fråga.

Men även om ett ärende går upp till domstol som slår fast att kommunens agerande är olagligt så spelar det ingen roll, menar Olle Lundin.

– Om till exempel en kommunstyrelse har fattat beslut att anlita en konsult, beslutet överklagas och domstolen upphäver beslutet. Så som regelverket ser ut idag så finns det inget som hindrar att kommunen kan anlita konsulten i alla fall. Det kallas för kommunalt domstolstrots.

– Kommunen kan alltså agera olagligt utan risk för sanktioner.

”Läskigt att kommuner i Sverige dömer ut det svenska systemet för miljöprövningar”.

Tobias Kluge, branschjurist på Svemin, är kritisk mot kommunernas agerande och kallar det ”oseriöst”.

– Från gruvnäringens sida vill vi alltid ha en god relation med kommuner, och vi beklagar att kommunen i det här fallet redan på förhand dömt ut projektet och lagt ner hundratusentals kronor av skattebetalarnas pengar för att stoppa det. Då ger man ju inte bolaget någon ärlig chans.

Han menar att kommunernas agerande kan påverka Sveriges rykte som gruv- och prospekteringsnation negativt.

– Det är faktiskt lite läskigt att kommuner i Sverige dömer ut det svenska systemet för miljöprövningar på det här sättet. Det underminerar förtroendet för hela systemet.

– I Sverige finns det redan ett rigoröst system för tillståndsprövning av gruvor. Och det här är något som ska prövas i domstolar där det både finns juridiska och tekniska experter, inte av kommuner.

Han lyfter fram att det i dagsläget finns ett stort intresse för att prospektera i Sverige.

– Både på den nationella och på EU-nivån finns det en tydlig vilja att öka Sveriges självförsörjning på metaller och mineraler. Bland annat för att man insett att det är viktigt i ett utmanat säkerhetspolitiskt läge.

– Men om man försvårar för gruvnäringen på det här sättet så kommer det intresset att försvinna.

"Man kan ju tycka att det är lite småsnyggt att man följer de lagar som finns”.

Olle Lundin menar att ärendet går att jämföra med Uddevalla kommuns kampanj mot havsbaserad vindkraft som under slutet av förra året stoppades av förvaltningsrätten. Men trots att en domstol beslutade att kommunens agerande var olagligt så fick kommunen inte ens en smäll på fingrarna, utan snarare en ”försiktig smekning på kinden”, säger han och menar att det är ett stort problem att kommuner och regioner ”kan göra lite vad de vill”.

– Och det gör de ju också, eftersom de är ju väl medvetna om hur systemet ser ut.

– Men man ska komma ihåg att även om kommuner och regioner kan agera helt riskfritt så är det ju så att man bryter ju mot lagar som är tillkomna i en demokratisk ordning. Och det kan man väl tycka är nog så allvarligt.

Det finns flera exempel runt om i landet på när kommuner och regioner systematiskt bryter mot lagar, menar han. Bland annat har medborgarna rätt, enligt lag, att kunna betala med kontanter till kommunala verksamheter, en lag som många kommuner och regioner som ”ger fullständigt blanka fasiken i”, berättar han.

– Även om det är i princip riskfritt kan man ju tycka att det är lite småsnyggt ändå att man som politiker och tjänsteman följer de lagar som finns. Det gäller ju faktiskt för oss vanliga medborgare.

Han menar att lagstiftaren borde se över om det ska finnas sanktionsregler i kommunallagen som kan rikta sig mot individer eller att utöka tjänstemannaansvaret.

– Den här frågan har legat på åtskilliga regeringars bord sedan mitten av 80-talet. Men det är ju ingen som har gjort någonting.

”Jag tror inte att det är olagligt att anlita en PR-byrå för det gör väldigt många kommuner”.

Therese Kärngard (S), kommunalråd i Bergs kommun, berättar att kommunerna inte längre anlitar PR-byrån.

– De har samlat mycket information och de har hjälpt oss att jobba med påverkansarbete som vi inte gör dagligdags. Då har vi tagit in externa kompetenser för att lösa ett uppdrag som vi inte brukar göra.

Hon betonar att det är ett samarbete mellan Åre kommun, Bergs Kommun, Krokoms kommun och Östersunds kommun och att de fyra kommunerna har lagt 125 000 kronor var för att bedriva lobbyarbetet.

– Vad gäller medborgarna har jag inte hört något negativt, utan bara positivt. Det är väldigt många som känner en stor oro för det här. Jag har inte nåtts av någon negativ respons.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, menar att det är olagligt att använda kommunala resurser till att anlita en PR-byrå på det här sättet, hur ser ni på det?

– Jag tror inte att det är olagligt att anlita en PR-byrå för det gör väldigt många kommuner i hela Sverige.

– Det här prövas just nu i Östersunds kommun så vi får väl avvakta den prövningen och se.

Hon berättar att hon inte håller med om att kommunens agerande undergräver förtroendet för det svenska systemet för miljöprövningar.

– Det här handlar om att det är en brytning av alunskiffer som inte gjorts i Sverige sedan 1960-talet. Och då tycker vi att vi behöver informera och lyfta frågan om alunskiffer. Vad är alunskiffer och hur skiljer det sig från urberg?

– Det här handlar om våra medborgares vatten och det tycker vi är något som vi behöver bevaka.