DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Länsstyrelsen: Byggkrisen riskerar att vara resten av decenniet

Bild: Mostphotos

Byggkrisen är så allvarlig att den enligt länsstyrelsen riskerar att bita sig fast under resten av decenniet, skriver SvD.

Färre nya bostäder kommer att byggas de kommande åren. Den låga byggtakten riskerar att bita sig fast under resten av decenniet, enligt Länsstyrelsen i Stockholms län.

– När planerade bostäder inte byggs, går det heller inte att bygga skolor, vägar och annan infrastruktur. Även kommunernas investeringar börjar i så fall hacka, säger Henrik Weston, utvecklingsledare i Stockholm vid Länsstyrelsens enhet för bostäder och fysisk planering, till SvD.

En rapporten från konsultföretaget Evidens visar att inte går att bygga nya bostäder även om marken skulle vara gratis.

SvD: Här går det inte att bygga ens om marken var gratis