DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Föräldrar rasar när skolbarn bussas i integrationsprojekt: ”Experiment med tioåringar”

I Sandviken planerar kommunen ett omfattande projekt där barn flyttas för att integrera andra barn. Mamman Jessika Thunman och kommunalrådet i opposition, Jonny Bratberg, tycker att förslaget är galet. Bild: Mostphotos/Pressbild/Privat

Politikerna i Sandviken planerar i ett nytt projekt att förflytta elever mellan en högpresterande och en lågpresterande skola för att öka integrationen och förbättra kunskapen i svenska språket. ”Det kan inte vara våra barns uppgift att lösa situationen”, säger mamman Jessika Thunman till TN.

En kraftig debatt har blossat upp kring politiken i Sandvikens kommun. Den styrande koalitionen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna med stöd av Vänsterpartiet planerar i ett nytt integrationsprojekt en omfattande förflyttning av elever.

Den politiska planen är att mellanstadiet (ÅK 4-6) från Västanbyns skola, beläget i ett klassiskt svenskt villaområde strax utanför Sandviken, ska läggas ned och eleverna flyttas till Murgårdsskolan som i stället görs om till en mellan- och högstadieskola (4-9). Denna skola ligger i ett mer utsatt område.

Enligt en rapport från Sandvikens kommun har Murgårdsskolan låga kunskapsresultat men ekonomiska insatser har inte löst problemen. Strukturbidraget på Murgårdsskolan ligger enligt rapporten på 30 919 kronor per elev medan Västanbyns skola får 6 210 kronor per elev.

”Murgårdsskolan F-6 signalerar kraftigt att de behöver ha stöd från huvudman för att förändra den ogynnsamma elevsammansättningen som orsakas av den socioekonomiska struktur som råder i upptagningsområdet. Låga kunskapsresultat torde vara en effekt av detta”, skriver kommunen.

I andra änden planeras Västanbyns skola att göras om till en lågstadieskola (F-3) dit elever från bostadsområdet Nya Bruket, som ligger intill Murgårdsskolan, på sikt planeras att flyttas med ”skolskjutsar”.

Integrationsprojektet välkomnas av rektorn på Murgårdsskolan, Sara Molnå, som menar att det inte fungerar att bara ösa på med mer pengar utan att problemet är att eleverna har svårt för det svenska språket.

– När eleverna pratar med varandra använder de sitt modersmål. Enda gången de använder svenska språket är när de pratar med en lärare eller när de har någon kompis som inte har samma modersmål, säger hon till Sveriges Radio.

Kunskapsnämndens ordförande, Jenny Karlsson (C), motiverar beslutet.

– Det är barnen som kan förändra och vara vår framtid och bryta den segregation och det polariserade samhället vi lever i dag. Det är win-win för båda, man lär av varandra, säger Kunskapsnämndens ordförande Jenny Karlsson (C).

Kraftig kritik från föräldrar

Men valet väcker kraftig kritik bland föräldrar. I Västanbyns skola går nästan alla elever ut med godkända betyg i alla ämnen medan endast 25 procent av eleverna på Murgårdsskolan når samma resultat, berättar en förälder i inslaget.

Flera upprörda föräldrar i Västanbyn har gått ihop i en gemensam protest och försökt stoppa förslaget som nu överklagats till Förvaltningsrätten. En av föräldrarna som motsäger sig förslaget är Jessika Thunman, mamma till två söner på Västanbys skola, en i årskurs 4 och en i årskurs 1.

– Det är skrämmande när vuxna inte kan hantera stökiga skolmiljöer, och den föreslagna lösningen, efter noggrann utredning, är att låta tioåringar lösa problemet åt dem och kalla det en "win-win" situation. Dessutom när den forskning som finns visar att det inte blir bättre resultat, säger hon till Tidningen Näringslivet.

Jessika Thunman, mamma till två barn som går på Västanbyns skola. Bild: Privat

Hon ser satsningen som ett socialt experiment för att lösa politiskt skapade problem och det är inte acceptabelt, menar hon.

– Det är som att man lägger över ansvaret på barnen att agera lärare i det här fallet. Alla barn har givetvis rätt till en bra skolgång, men det kan inte vara våra barns uppgift att lösa situationen, säger hon och tillägger:

– Vi har ansvar för våra barn men vi får ingen respons när vi försöker komma med inspel. Vi har kommit med andra förslag men de lyssnar inte. Det får vara stopp nu.

”Socialdemokratisk våt dröm”

En som håller med föräldrarna är Moderaternas kommunalråd i opposition, Jonny Bratberg. Partiet har hela tiden motsatt sig förslaget.

– Det här är någon form av Socialdemokratisk våt dröm, att man blandar upp eleverna i ännu ett integrationsprojekt. Man tar en A-skola och byter hälften av eleverna med en D-skola och så får man två C-skolor i stället så blir alla nöjda och glada. Det är naturligtvis helt galet, säger han till Tidningen Näringslivet.

– Man vill att de svenska barnen ska lära de andra barnen att bli bättre på svenska, men det kan naturligtvis inte vara barnens uppgift att ta ansvar för politikernas misslyckade bostadsintegration.

Jonny Bratberg (M), kommunalråd i opposition. Bild: Pressbild

Barnens uppgift är att studera

Barnens uppgift är att studera – inte vara lärare, och många föräldrar och barn är oroliga för att rivas upp ur sin miljö och flyttas till en ny skola, som har betydligt större utmaningar, menar han.

– De har flyttat just till Västanbyn för att det är ett tryggt område med en trygg och bra skola. Om det här förslaget går igenom kommer många av dem att titta på att flytta från området, eller att flytta barnen till andra skolor, friskolor exempelvis, säger han.

Utanförskapet har att göra med en bristande integrations- och bostadspolitik, menar han.

– Man har under lång tid klumpat ihop människor i stället för att se till att hyresrätter och bostadsrätter blandas. När problemen sedan uppstår så tar man en skola som fungerar jättebra och gör mellanmjölk av allt i stället för att ta tag i grundproblemet. Ambitionen ska vara att alla skolor formas till skolor i världsklass.

– Om du har nio bra avdelningar på ett företag och en avdelning som fungerar dåligt så tar du inte personalen från de nio avdelningarna som fungerar och placerar dem i den som fungerar dåligt. Du tittar på den avdelning som fungerar dåligt och hur du kan lösa det problemet i stället. Samma sak gäller förstås i skolan, säger han.

Föräldrar överväger att lämna området

Om inte det går att lösa problemet på Murgårdsskolan så är det dessa elever som behöver flyttas till andra skolor – inte tvärtom, anser han.

– Då får man titta på om Murgårdsskolan kan läggas ned och eleverna kan flyttas till andra väl fungerande skolor i stället. Det är en betydligt mer rimlig lösning än att Västanbyns elever ska flyttas till Murgårdsskolan och Murgårdsskolans elever ska flyttas till Västanbyn i ett omfattande bussningsprojekt. Tvångsbussning som integrationsverktyg är moraliskt tvivelaktigt, saknar stöd i forskningen och har ett starkt folkligt motstånd.

Jessika Thunman bekräftar att flera föräldrar i protestgruppen diskuterat att lämna området, och hon tror att Västanbyn kommer att få svårt att locka till sig nya barnfamiljer om förslaget går igenom.

– Inflyttningen till det här området kommer att minska och det gör det redan på grund av förslaget. Alla föräldrar vill det bästa för sina barn och skolan är en viktig del i att man flyttar hit. Samtidigt vill man så klart inte rota upp barnen från sin tillvaro och sina kompisar, så det är ett jättesvårt dilemma man ställs inför. Men vi kommer att fortsätta strida in i det sista.