BROTTSBEKÄMPNINGEN

Volvochefen om Sverigebilden: ”Vi är genuint oroliga”

Thomas Andersson, ansvarig för affärsutveckling och relationer på Volvo Cars i Göteborgsregionen.

Gängvåldet och attacken mot svenskar i Bryssel har riktat omvärldens ögon mot oss – och gjort det svårare att rekrytera. ”Verkligen inte bra det som händer i Sverige just nu”, säger Volvochefen Thomas Andersson till TN.

Det omfattande gängvåldet sätter sina spår, inte minst när det kommer till Sverigebilden utomlands. Den senaste tiden har rapporterna och undersökningarna som visar på en oro hos företagen duggat tätt. Till exempel presenterade Stockholms Handelskammare tidigare i veckan siffror som visade att 8 av 10 företag anser att gängkriget har minskat Sveriges attraktivitet inom näringslivet.

Ett av de bolag som ser med oro på utvecklingen är Volvo Cars i Göteborg.

– Vi är genuint oroliga och även personalen är påverkad, inte minst efter det som hände i Bryssel. När man inte ens kan ta på sig en svensk fotbollströja så är det klart att det blir väldigt personligt, säger Thomas Andersson, ansvarig för affärsutveckling och relationer på Volvo Cars i Göteborgsregionen, till TN.

Trygghet avgörande för att flytta

Om en negativ bild av Sverige sätter sig utomlands så kan det påverka svenska företags möjligheter att rekrytera personal från andra länder.

– Om någon ska flytta till ett annat land för att arbeta där så är förstås upplevelsen av att det är ett tryggt land jätteviktig. Om landet inte upplevs som tryggt ska det mycket till för att man ska flytta dit, till exempel att tjänsten verkar väldigt intressant. Sedan finns det alltid personer som är mer äventyrliga och inte oroar sig så mycket, men jag tror att för de allra flesta så överväger det att man kommer till en trygg plats, säger Thomas Andersson, och fortsätter:

– Jag har själv bott utomlands, och då är det ju det viktigaste av allt, hur familjen ska trivas.

För ungefär två år sedan tog Volvo Cars initiativ till projektet Destination Tynnered, som syftade till att få det utsatta Göteborgsområdet Tynnered på fötter igen. Tillsammans med Stena Fastigheter och bostadsbolaget Framtiden skulle man göra gemensamma satsningar på skola, fritid, arbete och stadsutveckling för att skapare ett tryggare område där fler försörjer sig själva.

Bakgrunden till satsningen var bland annat att Volvo Cars redan då hade sett att en attraktiv stad var viktig för bolagets möjligheter att växa och rekrytera. Dessutom såg de att den största arbetsmarknadsreserven fanns i Göteborgs utsatta områden. För att få möjlighet att växa och anställa fler såg de att man behövde vända sig till områden där många människor stod utanför arbetsmarknaden.

Thomas Andersson, som leder den så kallade Göteborgsmobiliseringen, är nöjd med hur utvecklingen i Tynnered har sett ut hittills.

– Vi får fler och fler som vill ansluta och bidra för att föregripa en negativ utveckling och bygga för framtiden. Samtidigt har polisen sin uppgift och vad vi kan bedöma har de gjort ett bra jobb med att få bort de kriminella från gatan. Vår upplevelse är att polisen har varit väldigt närvarande lokalt.

”Krävs mobilisering på alla fronter”

Men att det blivit lugnare i just Göteborg är kanske en klen tröst när våldet samtidigt breder ut sig i andra delar av Sverige, och dessutom drabbar svenskar som är på resa i andra länder.

– Det är väldigt skört. Det sista halvåret har många händelser skett inte minst i Stockholmsområdet men det påverkar Sverigebilden och oss också, även om just de händelserna inte är lokala.

Har ni märkt av den här situationen på Volvo Cars?

– Flyttar man hit med sin familj så spelar det globala ryktet roll, och det är klart att den här situationen inte hjälper till. Jag kan inte säga hur vanligt det är att vi får frågor om det, men det hände inte på samma sätt för ett antal år sedan.

Har situationen alltså förvärrats de senaste åren?

– Med varje rubrik kommer det upp på agendan igen så det hade verkligen förvånat mig om det inte är mer ”top of mind” hos dem som värderar om de vill flytta nu, säger Thomas Andersson och fortsätter:

– Men är problemen här värre nu än då? Min upplevelse är att det inte är så. Men det handlar inte om vad som sker i närheten av vår anläggning i Göteborg utan om bilden av Sverige. Så det är klart att det här inte är bra och det krävs mobilisering på alla fronter för att komma till rätta med problemen. Utan tvekan är det här en allvarlig situation.

Göteborgssatsning har spridits till fler stadsdelar

Sedan starten av Destination Tynnered har Göteborgsmobiliseringen nu vuxit till att omfatta både fler aktörer och fler områden. Sedan en tid tillbaka drivs liknande projekt av andra aktörer i både Bergsjön och Biskopsgården – där satsningarna dock går under namnet Handslag – och därmed är tre av sex områden i Göteborgstrakten som beskrivits som särskilt utsatta nu föremål för samlade insatser från olika samhällsaktörer.

Thomas Andersson understryker att det krävs både engagemang från hela samhället och tidiga insatser – inte minst från skolan – för att få bukt med de problem vi ser i form av gängkriminalitet och en mörk Sverigebild.

– När vi som är lite större företag visar vägen kan det underlätta för mindre företag och andra mindre aktörer att också vara med och hjälpa till. Det är inte enkelt att veta hur man kan bidra utan man behöver något att knyta an till, säger Thomas Andersson.

Han lyfter fram att syftet med Volvo Cars initiativ är att få till effekt på systemnivå. Genom att koncentrera sig lokalt är tanken att arbetet ska leda till lärdomar som sedan kan spridas till liknande ansatser i andra områden.

– Det är verkligen inte bra det som händer i Sverige just nu. Men vi är optimistiska. Även om vi förstår att det ibland är två steg framåt och ett steg tillbaka, så arbetar vi oförtrutet på.