BROTTSBEKÄMPNINGEN

Ericssonchefen: Vad är åtgärdsplanen?

Ericssons vd Börje Ekholm undrar vad politikernas åtgärdsplan är för att hantera våldsvågen bland gängkriminella i Sverige. Arkivbild Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Ericssonchefen Börje Ekholm efterlyser en politisk åtgärdsplan för att få bukt med våldsvågen bland gängkriminella i Sverige.

Han jämför utvecklingen med hur det såg ut i New York på 1980- och 1990-talen.

– Vi är villiga att hjälpa till på många sätt, vad vi nu kan göra. Jag tror att det kanske viktigaste vi kan göra är att hjälpa till och skapa arbetstillfällen och engagera oss i de samhällen vi är närvarande i, så gott det går. Det försöker vi göra, säger Börje Ekholm om hur Ericsson agerar för att få bukt med våldsvågen.

Han tror näringslivet kan spela en stor roll på sikt.

– Men här tror jag att det också behövs en diskussion med politiken. Vad är åtgärdsplanen? frågar han sig.

– Det är inte helt olikt hur det såg ut i New York på 1980- och 1990-talen. Där fick man ju rätsida på det och det var väl ganska mycket politiska insatser – som i grund och botten behövs, tillägger han.

En av Sveriges större arbetsgivare

Ericsson – med huvudkontor i stadsdelen Kista i Stockholm – är en av Sveriges större arbetsgivare med omkring 14 500 anställda med över 100 nationaliteter runt om i landet.

– Våra anställdas hälsa och säkerhet är det absolut mest centrala för oss på Ericsson. I dagsläget ser vi kanske inte någon direkt påverkan på oss, säger Ekholm.

– Men det är klart att fortsätter det här längre blir det en ökad osäkerhet för våra anställda. Det kommer att vara anställda som kanske inte vågar åka till jobbet på samma sätt man har gjort tidigare. Men där är vi inte riktigt i dag, tillägger han.

Han tonar ned våldsvågens effekter på bilden av Sverige utomlands hittills, och har inte sett några uppenbara problem att fortsätta locka attraktiv personal till landet.

– Våldsdåden som finns i Sverige är förstås väldigt oroande och är något vi måste göra något åt. Det är en viktig fråga för Sverige att hantera. Men i dagsläget har det inte påverkat Sverigebilden något nämnvärt. Det är klart att det i dag finns en diskussion om det och fortsätter det här utan att vi gör något åt det – då tror jag att det kan påverka Sverigebilden.

"Väldigt oroande situation"

Ericssonchefen är samtidigt oroad över vad som blir de geopolitiska följderna av den terrorstämplade organisationen Hamas attack mot Israel den 7 oktober. Den har snabbt förvärrat konflikten i området, krävt tusentals dödsoffer och kan potentiellt dra in länder som Iran och USA i striderna.

– Vi har drygt 200 anställda i Israel, som naturligtvis är påverkade. De är säkra i dag och vid god hälsa. Men det är klart att det här är en väldigt oroande situation.

– Hur det här kommer att påverka i förlängningen är svårt att säga. Det beror på hur länge det pågår och hur det kommer att se ut. Det är svårt att sia. Men i dag skulle jag säga att det har varit en väldigt liten påverkan (på Ericsson).

"Det är detta vi måste göra"

Affärsstrategiskt måste de ökade geopolitiska spänningarna i världen – kring Ukraina, Taiwan och andra oroshärdar – hanteras. Och det kostar pengar, ett pris som måste betalas, enligt Ekholm.

– Redan 2018–2019 tog vi beslut om att vi ska skapa en mer diversifierad leverantörskedja. Det har vi investerat för sedan dess, för att se till att vi har vad vi kallar “geopolitisk resiliens” (motståndskraft), så att vi ska kunna hantera olika typer av geopolitiska risker på bästa sätt.

– Det är klart att för oss har det inneburit kostnadsökningar, som vi har burit under den här tiden och fortsätter att bära. Men det är detta vi måste göra. Man måste se det geopolitiska scenariot och försöka hantera riskerna som kan komma.

Joakim Goksör/TT