DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

Så ska Volvo Cars minska kriminaliteten – ”Inte bara gnälla”

Bild: Pol2: Björn Larsson Rosvall / TT

Som stor arbetsgivare får Volvo Cars sin beskärda del av problemen kring kriminalitet och ökande utanförskap i samhället. Händelseutvecklingen i Göteborg de senaste åren har dessutom gjort det svårare att rekrytera. ”Vi är beroende av att staden är attraktiv”, säger Thomas Andersson på Volvo Cars.

Som ett sätt att bidra till att vända utanförskapstrenden har Volvo Cars tagit initiativ till att få det utsatta Göteborgsområdet Tynnered på banan igen. I Tynnered driver Volvo Cars, Stena Fastigheter och bostadsbolaget Framtiden det långsiktiga projektet Destination Tynnered. Målet är att gemensamma satsningar på skola, fritid, arbete och stadsutveckling ska göra det till ett tryggt område med framtidstro där fler försörjer sig själva.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke besökte nyligen det utsatta området Tynnered där ett samarbete mellan Volvo Cars, Stena Fastigheter och det kommunala bostadsbolaget Framtiden ska bryta utanförskapstrenden. Bild: Anna Sundin

När Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i veckan besökte området berättade han att han själv växte upp nära Tynnered.

– Det är ett väldigt segregerat område. På ena sidan av vägen betraktas det som ett utsatt område och bara några hundra meter bort på andra sidan anses det vara exklusivt att bo.

Vill vända utanförskapet

Våren 2020 tog Volvo Cars fram en strategi för vad företaget vill göra i Göteborgsområdet för bidra till att bland annat vända trenden med utanförskap, kriminalitet och kompetensbrist.

För att förverkliga visionerna i sin strategi tog Volvo Cars initiativ till ett samarbete med Stena Fastigheter och det kommunägda fastighetsbolaget Framtiden som känner området väl, berättar Thomas Andersson, som leder den så kallade Göteborgsmobiliseringen inom Volvo Cars.

– Vi vill inte bara gnälla över det som inte fungerar utan också försöka att göra något åt det, och vi tror mycket på zonkonceptet. När kommunen och andra aktörer fokuserar på ett område och går all-in, då kan det hända saker på riktigt, säger han.

”Vi vill inte bara gnälla över det som inte fungerar utan också försöka att göra något åt det.”

Ett skäl för Volvo Cars att engagera sig handlar om kompetensförsörjning. Företaget har nästan fördubblat arbetsstyrkan på tio år och ser fortsatt stora behov av att växa. Bland annat kommer 500–700 personer per år att behöva rekryteras till Torslandafabriken i Göteborg.

– Hur kan vi nå ut till den arbetsmarknadsreserv som finns och säkerställa att vi får in dem? Hur får vi dem intresserade av teknik? Det är tufft att rekrytera till verkstadsindustrin inom flera områden då efterfrågan är stor.

Möjligheterna att rekrytera påverkas av hur attraktivt Göteborg är att bo i och hur människor trivs, förklarar Thomas Andersson.

– Eftersom vi är så stora är vi beroende av att staden är attraktiv och då är det inte bra med det negativa som skrivs om Göteborg. De senaste åren har det varit en del spektakulära händelser och den typen av nyheter syns ofta väldigt mycket. Då är det svårare för oss att rekrytera.

Ett annat skäl är att det på senare tid har blivit mer påtagligt att det ökande utanförskapet påverkar, konstaterar han. Siffror som Svenskt Näringsliv har tagit fram visar att mer än 1,3 miljoner svenskar inte försörjer sig själva.

Tvärsnitt av befolkningen

Volvo Cars är den näst största arbetsgivaren i landet vilket innebär att de anställda i princip utgör ett tvärsnitt av befolkningen, enligt Thomas Andersson.

– Det innebär att vi också får vår beskärda del av problem in i företaget, även om vi screenar och filtrerar vilka vi anställer.

”De senaste åren har det varit en del spektakulära händelser och den typen av nyheter syns ofta väldigt mycket. Då är det svårare för oss att rekrytera”, säger Thomas Andersson som leder den så kallade Göteborgsmobiliseringen inom Volvo Cars. Bild: Kris Wood

Problemen som uppstår kan handla om allt från droganvändning till stölder och annan kriminalitet.

– I kontakterna vi har med polisen förstår vi att det även finns kopplingar till gängkriminalitet. Det här är den del av de problem som Volvo Cars upplever mer direkt även om dessa personer utgör ett ytterst fåtal.

Volvo Cars deltar på olika sätt i aktiviteterna som ordnas i Tynnered och ingår tillsammans med de andra aktörerna i en arbetsgrupp med fokus på skola, fritid, arbete och stadsutveckling.

Anställda blir mentorer

En konkret idé framåt är att de 250 personer som jobbar på Volvo Cars och som bor i Tynnered kan engageras i att bli mentorer för de yngre i området. Men allra störst potential har företaget när det gäller att bidra med erbjudanden om sommarjobb och extrajobb men även om permanenta jobb.

– Förutom att vi själva bidrar med jobb kan vi också förmedla kontakter med våra underleverantörer och vårt nätverk. Där finns många företag som har kompetensbehov, men som kanske inte själva har möjlighet att rekrytera aktivt efter talang i de här områdena, säger Thomas Andersson.

Jan–Olof Jacke konstaterade att Volvo Cars långsiktighet i satsningen är ovanlig och ”häftig”.

– I diskussioner med företag blir frågan om integration väldigt tydlig. Många vill bidra men de hittar inte formen för hur de ska göra. Men det handlar inte bara om att skapa ett bättre samhälle utan också om en självbevarelsedrift eftersom företagen skriker efter arbetskraft, säger han.

Politiken välkomnar

Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, bekräftar att det finns en trygghetsproblematik i Göteborg och att det finns ett antal särskilt utsatta områden.

– Många göteborgare upplever en oro och vi har problem med integrationen. Det är för många som lever i utanförskap och inte kommer in i det svenska samhället, och som till viss del saknar egen försörjning.

Det är viktigt att få med flera aktörer i trygghets- och integrationsarbetet och där har näringslivet stor betydelse som arbetsgivare och för att kunna bidra med exempelvis praktikplatser, påpekar Axel Josefsson.

För näringslivet är trygghetsfrågan viktig eftersom en stads rykte påverkar hur lätt det är att rekrytera personal. Om staden ska kunna fortsätta att göra stora investeringar måste det upplevas som tryggt att flytta till Göteborg med sin familj och att det finns tillgång till bra utbildning, menar han.

– Ska vi fortsätta att ha en god tillväxt måste näringslivet vilja fortsätta investera och då måste vi säkra att deras investeringar blir trygga. Det är därför jag tror att vi har en så god uppslutning kring trygghetsarbetet, från näringslivet, civilsamhället och politiskt, säger Axel Josefson.

Om Destination Tynnered

Inom projektet ordnas bland annat frukostar och läxhjälp, idrottsaktiviteter, klasscoacher, trygghetsvärdar, sommarjobb och en ”jobbtrappa” som ger chansen att testa olika jobb.

Några av målen på sikt:

  • En attraktiv skola där eleverna kommer från området och från övriga Göteborg
  • Bättre skolresultat än snittet i Göteborg
  • 1 500 sommarjobb
  • Jobbtrappa för 300 ungdomar
  • 500 långsiktiga arbetstillfällen och ökad anställningsbarhet
  • 100 nya etablerade företag
  • Erbjudande om moderna mobilitetslösningar till alla som bor i Tynnered
  • 600 nya bostäder i olika upplåtelseformer