BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Brottsligheten försämrar Sverigebilden – ”Hot mot hela vår tillväxt”

Andreas Bylger, ICA Nära Sätra, och Michael Prising, som driver butiken Feskarn, och är ordförande för Uppsala Handelsförening. Bild: Pontus Lundahl, Mickan Palmqvist, Johan Nilsso/TT

Brottsligheten blir ett allt större problem för företagen. Nu varnar Stockholms Handelskammare för att hela regionens tillväxt är hotad. 9 av 10 är oroliga för att läget kan förvärras. ”Det eskalerar tyvärr, det senaste året har det varit enormt mycket stölder”, säger Andreas Bylger, som driver ICA Nära Sätra.

Stockholms Handelskammares näringslivspanel ”Status Sthlm”, som genomförs i samarbete med Demoskop, ger en oroväckande bild av brottslighetens påverkan på näringslivet.

70 procent av de tillfrågade företagen menar att brottsutvecklingen har påverkat Stockholms attraktivitet och ger konsekvenser för besöksnäringen, investeringar, förmågan att locka kompetens och företagsetableringar. Nio av tio menar att bilden av Stockholm och Sverige kommer att försämras internationellt om den brottsutveckling vi nu ser fortsätter. Vart tredje företag säger att det kommer att bli svårare att rekrytera nya medarbetare om brottsutvecklingen fortsätter.

– Näringslivet börjar drabbas ganska rejält av kriminalitet och brottslighet, vilket faktiskt inte har uppmärksammats så mycket tidigare, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef för Stockholms Handelskammare.

Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef för Stockholms Handelskammare. Bild: Josefine Backstrom

– Det jag tycker är helt slående är att företagen upplever att Sverigebilden och Stockholmsbilden redan har påverkats väldigt mycket av brottsligheten. Och att man ser en mycket stor oro för att det bara kommer att öka, i förlängningen så är det här ett hot mot hela vår tillväxt om vi inte råder bot på det här, fortsätter han.

Bild: Status Sthlm

Fredrik Erfelt menar att bilden av Stockholm som otryggt är ny, och förklarar att för bara tio år sedan såg näringslivet trygghet och säkerhet som en potentiell konkurrensfördel. Det visade en undersökning som Demoskop gjorde 2013.

– En tydlig idé var att trygghet skulle kunna vara en viktig komponent i varumärket Stockholm. Och det där tycker jag är intressant. Så är det ju definitivt inte längre, snarare tvärtom, säger Fredrik Erfelt.

Bild: Status Sthlm

Han förklarar att brottsligheten påverkar näringslivet på olika sätt beroende på företagets karaktär och var det är placerat.

– I utsatta områden har det ofta varit mindre företag, sådana som vänder sig mot allmänheten, som drabbats av ökad brottslighet. Restauranger, jourbutiker, kemtvättar, serviceinrättningar och även en hel del byggföretag har utsatts för inbrott, stölder, hot och våld. Den här typen av företag och butiker är otroligt viktiga för lokalsamhället och det är en stor förlust när företagen flyttar eller lägger ner på grund av kriminaliteten, säger han.

– När det kommer till centralt placerade huvudkontor och internationella företag, så drabbas de på ett annat sätt. Där kanske man främst hittar de här rekryterings- och kompetensförsörjningsproblemen relaterat till Sverigebilden och Stockholmsbilden. Beroende på karaktär på företagen och var de är placerade geografiskt, så påverkas de på olika sätt av kriminaliteten. Rent brottsmässigt utsätts de oftast för cyberattacker.

Bild: Status Sthlm

Svårt att rekrytera i vissa områden

Michael Prising är ordförande för Uppsala Handelsförening. Han menar att stadens rykte har försämrats de senaste åren på grund av brottsligheten.

– Uppsala har varit uppe på tapeten de senaste två-tre åren. Det har skett väldigt många skjutningar och gängkriminaliteten ökar. Det har varit mycket prat om det här. Uppsala har ju blivit ett ställe som det finns en otrygghet i, helt klart, säger han.

Michael Prising ser flera negativa konsekvenser av brottsligheten för företagen.

– Till vissa områden med dåligt rykte är det svårt att få rekryteringar. Men även i centrala delar är det problem med tryggheten. Man får jobba med säkerheten på ett annat sätt, till exempel när folk ska jobba kväll, säger han.

– Man märker att det blir stora merkostnader. Inte bara själva brotten utan förebyggande brott kostar också enormt mycket pengar.

”Utan ordningsvakt går det inte i de här områdena”

Michael Prising driver också butiken Feskarn i Uppsala, där han själv märker av problemet.

– I min butik i Gottsunda så märker man att när det skjuts i området så blir det mindre strömning till butiken. Man håller sig därifrån ett litet tag, men jag har inte sett något riktigt långsiktigt tapp, utan snarare kortsiktigt. Det smäller och då blir det lugnt ett par dagar och sen så kommer kunderna tillbaka igen. Det hemska med det hela är att det normaliseras så snabbt, säger han.

– Jag vill tillägga att jag ändå tycker att kommunen försöker att motverka detta och jobbar med problemet hela tiden. Men det är svårt, avslutar han.

Problem att bibehålla personal

Andreas Bylger driver ICA Nära Sätra. Han berättar för TN att han inte har några problem med att rekrytera. Däremot är butiken ofta utsatt för brott, och personal slutar ibland på grund av otrygghet.

– Det är stölder som är det största problemet. Man kan inte ha det sortiment man kanske skulle önska i butiken. Och det eskalerar tyvärr, det sista året har det varit enormt mycket stölder, berättar han.

– Det kan vara svårt att behålla personalen för att de tycker att det är otryggt. Det kan vara läskigt och obehagligt att ta sig till och från affären i vissa områden, säger han.

ICA-handlaren Andreas Bylger och ordningsvakten Sebastian Kallander i Sätra. Bild: Claudio Bresciani/TT

För att förebygga stölderna och göra det tryggare i butiken har Andreas Bylger ansökt om att få anställa en ordningsvakt. Han har haft en tidigare, vilket resulterade i en mycket lugnare arbetsmiljö. Men då fick de inte behålla ordningsvakten, då lagen sa nej till att ha en i förebyggande syfte. Den lagen är dock ändrad nu.

– Utan ordningsvakter så går det inte i de här områdena, det är nästan ett grundkrav. De har en brottsförebyggande effekt genom att vara på plats, säger Andreas Bylger.

– Arbetsmiljön har varit mycket bättre och lugnare och tryggare på kvällarna med en ordningsvakt. Så det är jättebra. Nu ser vi fram emot att få tillstånd igen, vi hoppas på det i alla fall, avslutar han.