BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Felaktig vägklassning ställer till det för åkerierna:”Konsekvenser för hela näringslivet”

Bild: Fredrik Sandberg / TT

Flera kommuner har lägre tillåten vikt på vägarna än nödvändigt. Något som kostar både för kommunerna och näringslivet, menar åkeribranschen.

−Vi har sett viktiga vägar för godsleveranser i flertalet kommuner klassats ner på grund av administrativt trassel. Konkret innebär det att fler lastbilar behövs för att kunna leverera samma mängd gods, säger Jacob Hartman Berger, regionchef på Sveriges Åkeriföretag ABC till Företagarna.

−Det handlar om stora konsekvenser för hela näringslivet och samhället om åkeriföretag måste minska sin last per bil avsevärt för att köra lagligt, i vissa fall kanske så mycket som med en tredjedel. Ingen sitter på överkapacitet i fordon för att kompensera det, fortsätter han.

Företagarna: Bristande vägdokumentation drabbar åkerier