BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Ny Öresundsförbindelse får vänta – näringslivet varnar

Välkommet med fortsatt utredning av en ny Öresundsförbindelse, anser en rad aktörer. Till höger i bild: Trafikverkets Anna Wildt-Persson, Greater Copenhagens Lars Gaardhöj, och Sydsvenska handelskammarens Per Tryding. Bild: Johan Nilsson/TT , Mostphotos, Pressbild

En ny fast förbindelse över Öresund behövs inte förrän om 25 år, anser Trafikverket i en ny utredning. Näringslivet varnar dock för att tappa tempo. ”Ska vi ha en förbindelse till slutet av 40-talet så måste vi börja nu”, säger Per Tryding på Sydsvenska handelskammaren.

Just nu är det viktigare att bygga ut järnvägen i Skåne än att bygga en ny fast förbindelse över Öresund. Den slutsatsen presenterar Trafikverket i den nya rapporten ”Kapacitet och redundans för transporter över Öresund” som nu har överlämnats till regeringen. Enligt Trafikverkets analys kommer den nuvarande järnvägskapaciteten över Öresundsbron att räcka till omkring år 2050.

I utredningen har Trafikverket tittat på tre möjliga nya förbindelser över Öresund; mellan Malmö och Köpenhamn, mellan Helsingborg och Helsingör och mellan Landskrona och Köpenhamn.

– Vi tar i utredningen inte ställning varken för eller emot någon av de tre projekten, men vi ser att de har positiva bidrag på olika sätt. I vårt utredningsuppdrag har vi tittat på hur de skulle lösa utmaningar gällande kapacitet och redundans och vår slutsats är att förbindelserna inte fullt ut löser de utmaningarna som finns på ett effektivt sätt, säger Anna Wildt-Persson, direktör för Trafikverkets södra region, i ett pressmeddelande.

Trafikverket: Viktigare att bygga på land

I stället lyfter Trafikverket fram att det är kapaciteten i Sverige och i Danmark som begränsar framkomligheten i regionen och att gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark utgör ett ”kapacitetshinder”. Utredningen pekar inte minst på ytterligare två spår mellan Hässleholm och Lund, samt ytterligare kapacitet norr om Hässleholm som den viktigaste åtgärden på sikt.

”Ska det bli skarpt läge måste Danmark sitta med vid bordet.”

Dessutom rekommenderar Trafikverket att Sverige och Danmark fortsätter att utreda behovet av en fast förbindelse tillsammans.

Ett bra förslag, anser Per Tryding som är vice vd för Sydsvenska handelskammaren.

– Det var den absolut viktigaste slutsatsen i den här utredningen, för att det ska bli skarpt läge måste Danmark sitta med vid bordet. Så det är viktigt att Trafikverket understryker behovet av att starta en gemensam arbetsgrupp och att Sverige och Danmark tar nästa steg tillsammans.

Enligt Per Tryding kommer både en utbyggnad av södra stambanan och minst en ny fast förbindelse över Öresund att behövas om Sverige fullt ut ska kunna dra fördel av Fehrman Bält-förbindelsen som just nu byggs mellan Danmark och Tyskland. Han menar att det finns ett stort intresse för en ny fast länk över Öresund även från danskarnas håll, inte minst från det danska näringslivet som ser resten av Norden som en viktig exportmarknad.

”Trafiken brukar växa mer än vad prognoserna visar”

Han varnar för att tappa tempo i det fortsatta arbetet. En gemensam arbetsgrupp över landsgränserna behöver etableras åtminstone under den här mandatperioden, menar han.

– Det tar väldigt lång tid att få sådana här saker på plats så ska vi ha en förbindelse till slutet av 40-talet så måste vi börja nu. Trafiken brukar dessutom växa mer än vad prognoserna visar så jag menar att det är relativt bråttom.

Även Greater Copenhagen, som är ett samarbete mellan regionerna och kommunerna i södra Sverige och östra Danmark, vill se tempo i det fortsatta arbetet med en ny förbindelse över Öresund. Organisationen - som vill undanröja gränshinder och göra det lättare att ta jobb och anställa från andra sidan sundet - ser positivt på att Trafikverket uppmanar Danmark och Sverige att utreda frågan om en ny fast förbindelse tillsammans.

– Redundansen är inte bara viktig för regionen Greater Copenhagen, utan för hela Sverige och Danmark. Ur säkerhetssynpunkt är det alltför sårbart att enbart ha en enda, fast förbindelse, som så många människor och företag är beroende av. Vi måste säkra pendlingen och godstransporterna över Öresund, så att regionen inte stannar av när något händer på den befintliga bron. Det handlar också om att säkra svenskarnas tillgång till Köpenhamns flygplats, säger Lars Gaardhöj, ordförande i Greater Copenhagen och regionrådsformand i Region Hovedstaden.