NORDENS EKONOMIER

Ministrarna har lyssnat: Här är nya Öresundsavtalet – blir lättare att jobbpendla

Lars Gaardhøj (Greater Copenhagen), Pia Kinhult (ESS), Lars Sandahl Sørensen (Dansk Industri) och Claes Hammarstedt (Svenskt Näringsliv) är alla glada över det nya avtalet. Bild: Jonas Ekströmer / TT, Mostphotos, Johan Nilsson/TT, Pressbild, Region Hovedstaden, Dansk Industri, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Väntan är över – Sveriges och Danmarks finansministrar har kommit överens om ett nytt Öresundsavtal. Beskedet möttes av glädje och lättnad från de organisationer som varit drivande i frågan. ”På tiden”, säger Lars Sandahl Sørensen, vd för Dansk Industri.

Efter månader av väntan stod det under gårdagen äntligen klart att ett nytt Öresundsavtal är på gång. Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson (M) och Jeppe Bruus (S), som är skatteminister i Danmark, bjöd in till en gemensam pressträff för att meddela att de har enats om nya skatteregler för arbetspendling mellan länderna.

– Det är en glädje för oss att vi äntligen har kommit överens, sa Elisabeth Svantesson till TT i samband med presskonferensen.

Som TN tidigare har berättat har en rad organisationer, bland annat Svenskt Näringsliv och systerorganisationen Dansk Industri, under en längre tid drivit på för ett uppdaterat Öresundsavtal.

”Även om det hade varit önskvärt att parterna hade kunnat enas i fler frågor är överenskommelsen ändå ett steg i rätt riktning mot en mer integrerad arbetsmarknad i Öresundsregionen.”

Även organisationen Greater Copenhagen, som arbetar för en integrerad arbetsmarknad mellan Sverige och Danmark, har varit aktiva i frågan. Lars Gaardhøj (S), ordförande för Greater Copenhagen och Region Hovedstaden i Danmark, menar att det nya avtalet kommer att göra det enklare och mer attraktivt att bo och arbeta i regionen.

– Med detta avtal har vi tagit ytterligare ett steg mot att framtidssäkra regionen som en attraktiv metropol för både människor och företag. Jag vill också tacka både den svenska och danska ministern som har engagerat sig för att skapa ett enklare och mer rättvist skattesystem, säger han i en kommentar.

Tremånadersregeln ändras till ett år

En av de viktigaste punkterna var att den så kallade tre månaders-regeln, som innebär att gränspendlare måste arbeta på plats i det andra landet minst 50 procent av tiden under varje tremånadersperiod, skulle utökas till att gälla 50 procent per tolvmånadersperiod för att underlätta planering och administration.

Och ministrarna har lyssnat. I det nya avtalet är kommer det att vara 50 procent per tolvmånadersperiod som gäller. Dessutom kommer det nya avtalet att omfatta både privat och offentligt anställda, medan det nuvarande avtalet bara gäller för privatanställda.

Hälften av önskemålen gick igenom

Men på önskelistan fanns två punkter till; att skatt för arbete skulle redovisas och inbetalas i arbetsgivarlandet samt ett ömsesidigt erkännande av pensionsavgifter.

Claes Hammarstedt, skatteexpert inom internationella frågor på Svenskt Näringsliv, ser trots allt det nya avtalet som en viktig delseger.

– Även om det hade varit önskvärt att parterna hade kunnat enas i fler frågor är överenskommelsen ändå ett steg i rätt riktning mot en mer integrerad arbetsmarknad i Öresundsregionen och kommer att innebära en klar förbättring för de som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark, säger han.

Även Lars Sandahl Sørensen, vd för Dansk Industri, ser positivt på det nya avtalet.

– Det kommer att göra det lättare för företag att anställa medarbetare över Öresund. Det är på tiden att två grannländer med en bro mellan sig äntligen kommer fram till hur de ska integrera sin gemensamma arbetsmarknad - det kommer att gynna både företag och medarbetare, säger han i en kommentar.

Vill se löpande revisioner

Forskningsanläggningen ESS, med avdelningar i både Danmark och Sverige, är en av alla arbetsgivare som har sett behovet av ett uppdaterat skatteavtal mellan länderna. Pia Kinhult, ansvarig för värdlandskontakter på ESS, säger till TN att även de ser positivt på de föreslagna ändringarna.

– Men framför allt ser vi positivt på att läget för våra Öresundspendlare i regionen lyfts och får ett ökat nationellt fokus. Arbetslivet förändras över tid och detsamma måste gälla regler kring skatt och även socialförsäkring för att spegla verkligheten och behoven som finns på arbetsmarknaden, säger hon, och fortsätter:

– Det nuvarande avtalet har funnits på plats i drygt 20 år och kanske skulle det vara värt att skriva in att det nya avtalet ska genomgå en revision med en viss tidsbunden regelbundenhet för att säkerställa att avtalet möjliggör pendling över Öresund och speglar de faktiska behoven och inte istället skapar ytterligare hinder.

Enligt ett pressmeddelande från det svenska finansdepartementet kommer nu både Danmark och Sverige att inleda en ”teknisk granskning” av avtalet, för att sedan gå vidare mot ett undertecknande under sommaren. Ambitionen är att det nya avtalet ska träda i kraft 2025 och då ersätta det nuvarande Öresundsavtalet, som är från 2003.