NORDENS EKONOMIER

Nytt avtal för Öresundspendlare: ”Äntligen överens”

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) och Danmarks skatteminister Jeppe Bruus under en gemensam presskonferens om det uppdaterade Öresundsavtalet. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Ekonomi (TT)

Sverige och Danmark har kommit överens om ett nytt Öresundsavtal som ska göra det enklare att arbetspendla mellan länderna. ”Det är en glädje för oss att vi äntligen har kommit överens”, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Öresundsavtalet tecknades 2003 och är väldigt viktigt för både Sverige och Danmark, säger Svantesson under en gemensam presskonferens med Danmarks skatteminister Jeppe Bruus (S).

Öresundsavtalet reglerar hur skatter från pendlare skickas mellan Danmark och Sverige. Danmark har historiskt ansetts gynnas mest av avtalet – men nu har det förhandlats om.

Nu kommer avtalet även att omfatta offentligt anställda och även de ska kunna distansarbeta.

– Vi har också kommit överens om en ny kompensationsordning inom just detta område, säger finansministern.

Tidigare har de som velat jobba hemifrån behövt redovisa varje tremånadersperiod för hur den har arbetat. Det ändras nu till ett år.

– Det gör det betydligt enklare för pendlarna, arbetsgivarna men också för skatteverken i våra båda länder, säger Svantesson.

Målet är att avtalet ska träda i kraft 2025.

Omkring 16 000 människor som bor i Sverige pendlar dagligen till Danmark.