DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Därför sjunker de svenska resultaten: ”Enorma skillnader”

Bild: Mostphotos, Ernst Henry Photography

Läsförmågan sjunker bland elever i årskurs fyra. Det kan nästan helt förklaras av den kraftigt förändrade elevsammansättningen, skriver Gustav Blix, policyexpert kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

Idag presenterade Skolverket resultatet i den internationella kunskapsmätningen PIRLS 2021, som undersöker läsförmåga och attityder till läsning bland elever i årskurs 4. Resultaten sjunker för svenska elever, från 555 poäng till 544 poäng 2016.

Gustav Blix ser främst två förklaringar till de försämrade resultaten. Dels pandemin, då undervisningen påverkades av högra sjukfrånvaro bland lärare och elever. Men också det förändrade elevunderlaget, där andelen av elever som deltog i PIRLS och alltid talar svenska hemma sjönk från 68 till 53 procent.

"Jämför man resultaten för dessa grupper så är det enormt stora skillnader i resultat. De 53 procent av eleverna som alltid talar svenska hemma når internationellt sett mycket goda resultat”, skriver han i kommentaren.

Svenskt Näringsliv: Svaga skolresultat kräver krafttag från regeringen och Skolverket