DEN SVENSKA EKONOMIN

Näringslivets kritik: Budgeten saknar politiskt mod

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterar budgetpropositionen för 2024 och höständringsbudgeten för 2023 vid en pressträff i regeringens pressrum. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Inflationsbekämpningen missar målet och långsiktiga strukturreformer saknas. Regeringens budget för 2024 får kritik av näringslivet.

Enligt Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega, saknar budgeten långsiktiga strukturreformer.

– Sverige halkar efter både när det gäller jobb och tillväxt. Budgeten saknar både de reformer och det politiska mod som landet behöver, säger han i en kommentar.

Företagarna konstaterar att regeringens inflationsbekämpning missar målet.

– Ord och handling måste hänga ihop. Hade regeringen menat allvar med sin inflationsretorik hade de sänkt arbetsgivaravgifterna, inte höjt dem. Då hade de minskat kostnaderna för såväl företag som kommuner och regioner samtidigt som de minskat inflationstrycket, säger Johan Grip, chefsekonom på Företagarna, i ett pressmeddelande.

Trä & Möbelföretagen, TMF, menar att det är positivt att regeringen satsar på bostadsbyggandet, minskad regelbörda och yrkesutbildningar. Men tyvärr saknas tillräckliga insatser för att mildra byggkrisen.

– Det här räcker inte. Regeringen måste leverera på den reformsatsning man aviserade när man tillträdde - i synnerhet nu givet det allvarliga läget, säger David Johnsson, vd på TMF, i en kommentar.

Installatörsföretagen lyfter bland annat fram det utbygga rotavdraget som en viktig satsning.

– Det utbyggda rotavdraget gör det möjligt för fler hushåll att genomföra energieffektiviserande insatser som att installera värmepump eller smart styrning. Vi har drivit på för detta och beskedet är ett viktigt första steg för att överbrygga ett tufft konjunkturläge. Men höjningen av avdraget måste permanentas och vi bedömer att det kommer att behövas ytterligare stimulanser för att lindra krisen, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande.

Satsningar på grön omställning

Enligt Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen, innehåller budgeten flera viktiga satsningar för en grön omställning av transportsektorn.

– I en återhållsam budget vad gäller reformutrymme, innehåller budgeten viktiga satsningar för att möta transportsektorns gröna omställning. Inte minst är det förstärkta investeringsstödet för tunga ellastbilar och det nya stödet för lätta ellastbilar välbehövliga och något som vi har efterfrågat länge. Det tillsammans med regeringens satsningar på laddinfrastrukturen är viktiga för att vi ska få fler rena och tysta transporter i framtiden, säger han i en kommentar.

Svensk Handel konstaterar att regeringens fokus på inflationsbekämpning och skattesänkningar är positivt, men man saknar åtgärder för att sänka företagens kostnader.

– Vi ser med oro på hur handeln fortsatt pressas av höga arbetskraftskostnader och skenande hyresökningar. Det försvårar svenska handlares möjlighet att konkurrera internationellt, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel, i en kommentar.

Oroas över försämrad konkurrenskraft

Teknikföretagen beskriver budgeten som ”industrivänlig” men oroas för att Sveriges konkurrenskraft skadas av kortsiktiga prioriteringar.

– Vi är oroade för att den industrinära forsknings- och innovationspolitiken inte ska få det långsiktiga lyft och den finansiering som behövs för att Sverige ska hävda sin tätposition som högteknologisk industrination, säger Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen, i ett pressmeddelande.

Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita, ser positivt på bland annat förstärkningen av regional yrkesvuxutbildning.

– Det är extremt olyckligt att regeringen gör det dyrare att anställa unga mellan 15 och 18 år. Besöksnäringen är den bransch som har högst andel unga anställda av alla branscher och höjningen av arbetsgivaravgiften slår hårt mot besöksnäringens företag och ungdomars inträde på arbetsmarknaden, säger hon i ett pressmeddelande.

Enligt Byggföretagen kommer regeringens höstbudget inte kunna lösa byggkrisen.

– Byggföretagen välkomnar ett höjt ROT-avdrag men reformen har ingen som helst effekt när det kommer till att bygga fler bostäder här och nu, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen, i en kommentar.

”Slår mot arbetssökande”

Kompetensföretagen menar att budgeten är ett hårt slag mot deras medlemsföretag som arbetar med matchningstjänster och hjälper arbetssökande att hitta jobb.

– Statsbudgeten slår hårt mot arbetssökande. Nedskärningen med två miljarder på Arbetsförmedlingens matchningstjänster innebär att färre långtidsarbetslösa kommer att få stöd och hjälp för att hitta ett jobb, säger Fredric Skälstad, näringspolitisk chef på Kompetensföretagen, till TN.

Han poängterar att när matchningen minskar, vilket den enligt statistik från Arbetsförmedlingen har gjort i ett halvår, ökar antalet personer som inte får någon hjälp alls.

– Styrsignalen från regeringen till Arbetsförmedlingen är att köra matchningen i botten, säger Fredric Skälstad.

Almega: ”Inte en budget som vänder utvecklingen”

Företagarna: Regeringens inflationsbekämpning missar målet

TMF: TMF om budgeten: “Uteblivna byggsatsningar riskerar spridning till fler branscher”

Installatörsföretagen: Fler krockkuddar behövs för att lindra konjunkturnedgången

Transportföretagen: Budgetkommentar: Transportsektorn fortsätter jobba för en grön omställning

Svensk Handel: ”Positivt med breda skattesänkningar”

Teknikföretagen: Industrivänlig höstbudget – oro för brist på långsiktighet

Visita kommenterar budgetpropositionen för 2024

Byggföretagen kommenterar höstbudgeten