ELKRISEN

Finansutskottet extrainkallas om el-akut

Den 3 januari extrainkallas ledamöterna i riksdagens finansutskott för att informera sig och diskutera vidare planer på en el- och gasräkningsakut. Arkivbild Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Det blir ett extrainsatt möte i riksdagens finansutskott dagarna efter nyår. Syftet är att undersöka möjligheterna att gå vidare med ett S-förslag om att el- och gaskunder ska kunna skjuta upp höga elräkningar.

"Jag har kallat till nytt informationsmöte med finansutskottet den 3 januari", skriver utskottets ordförande Edward Riedl (M) i ett sms till TT.

Han sade före jul att regeringspartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, samt stödpartiet Sverigedemokraterna, är redo att pröva alla möjligheter för att minska trycket på hushåll och företag.

Träffa departementet

På mötet ska företrädare för energi- och näringsminister Ebba Buschs (KD) departement informera utskottet. Riedl aviserade före jul att det kunde bli möten i mellandagarna. Det skedde sedan en majoritet i utskottet förklarat sig villig att diskutera Socialdemokraternas förslag om en elräkningsakut.

– Näringsdepartementet får komma tillbaka till utskottet så fort man kan och berätta hur man ser på det förslag som Socialdemokraterna har lagt, eller om det finns något annat man kan göra, sade Edward Riedl efter finansutskottets möte den 21 december.

Mötet den 3 januari blir för de flesta av ledamöterna ett digitalt möte, men ordförande Riedl och deltagarna från näringsdepartementet kommer att vara på plats. Det finns beredskap att med kort varsel kalla till ett reguljärt, fysiskt möte om det uppstår ett behov att snabbt kunna ta formella beslut.

Är nyfikna

– Vi är väldigt nyfikna på vad näringsministern har att förtälja , säger Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg, och syftar då på vad Buschs medarbetare kan ha med sig för budskap.

Damberg ser flera saker som regeringen borde ge besked om. Det gäller inte bara en eventuell elräkningsakut för folk som, med Dambergs ord, "har panik över att inte kunna betala räkningarna i väntan på att elstödet betalas ut".

Utskottets skulle till exempel kunna säga ja till kreditgarantier för elbolagen, för att de lättare ska kunna ge elkunder anstånd med att betala hela eller delar av elräkningen.

– Lika viktigt är att höra om det finns något nytt att säga om att hela Sverige (även norra Sverige) borde få ta del av stödet och när egentligen företagen kan räkna med att få sin kompensation, säger Damberg.

Inga pengar än

Det elstöd som regeringen har utlovat till hushåll i södra och mellersta Sverige, i elområde 3 och 4, ska inte börja betalas ut förrän i slutet av februari. Det kommer inte att mildra räkningarna för december eller januari när de fakturorna ramlar in.

Dagen före julafton gav Ebba Busch besked om att det föreslagna och utlovade stödet till företag i elområde 3 och 4 måste arbetas om. Den modell som Svenska kraftnät presenterade för snart två månader sedan klarar inte EU:s statsstödsregler, enligt regeringen. Busch vågade inte ge någon prognos för när företag, organisationer och föreningar kan få några pengar. Det blir i alla fall inte samtidigt som hushållen.

Svenska kraftnät ska leverera en ny modell och ansökan för stöd till Energimarknadsinspektionen senast den 4 januari.

Lars Larsson/TT

Fakta

Elkunder i elområde 3 och 4, det vill säga mellersta och södra Sverige, föreslås få stöd.

Stödet beräknas utifrån vad förbrukningen var perioden oktober 2021 till och med september i år.

Stödet utgår med 79 öre per kilowattimme i elprisområde 4 och med 50 öre i område 3.

Alla som har elnätsavtalet för ett hus eller lokal får stöd. Det är den som har elnätsavtalet när Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts ansökan som får stödet.

Pengarna betalas ut via Försäkringskassan och det ska ske i februari.

I norra Sverige, elområde 1 och 2, kommer inget stöd att betalas ut.

Källa: Svenska kraftnät