Beskedet: Nu kastas industriprojekt i norr ur elkön – ståljätte anmäler Vattenfall

Nu skärper Svenska kraftnät kraven för att tilldelas effekt i norra Sverige. Kan du inte presentera en realistisk plan för hur och när effekten ska användas åker du ur elkön. H2 Green Steel har redan anmält Vattenfall Eldistribution till Energimarknadsinspektionen. ”Det kommer absolut att leda till fler konflikter”, säger Daniel Gustafsson på Svenska kraftnät till TN.
2 months ago |
Av: Martin Berg

Solföretaget: Så driver nätbolagen upp dina avgifter

Dan-Eric Archer, vd för energitjänstföretaget CheckWatt, som bland annat tillhandahåller tekniska lösningar för solceller, bekräftar att subventionerad solkraft skapar problem i elnäten. Det får elkunderna betala för via nätavgiften. Samtidigt lägger han en stor del av ansvaret på elnätsbolagen. ”Deras främsta incitament är att ta kostnader i nätinvesteringar, för då tillåts de öka sina avgifter”, säger han till TN.
3 months ago |
Av: Pontus Nyman