KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Klimatsuccé stoppas av domstol – hänvisar till detalj

Bild: Henrik Holmberg/TT, pressbild

Ragn-Sells klimatinnovation kan minska utsläppen radikalt. Men trots att Mark- och miljödomstolen slår fast att projektet har stor klimatnytta och försumbar miljöpåverkan avslås miljötillståndet på en detalj. ”Helt orimligt”, säger Anders Kihl på Ragn-Sells, som kommer att överklaga.

– Vi har tagit fram en process för att utvinna fosfor ur askan som uppstår när avloppsslam förbränns, förklarar Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells.

Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining har utvecklat tekniken Ash2Phos, som utvinner över 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam. Samtidigt tas föroreningar bort. Ragn-Sells har sökt miljötillstånd för att bygga den första storskaliga Ash2Phos-anläggningen på kemiföretaget Kemiras industripark i Helsingborg.

Fosfor är ett grundämne som bland annat används i mineralgödsel till lantbruket. EU:s enda fosforgruva finns i Finland och en stor del av den fosfor som används importeras från exempelvis Ryssland och Marocko.

– Fosfor är med på den lista EU har sammanställt över råvaror som är viktiga för EU:s ekonomi och välstånd, men där det finns en försörjningsrisk. Fosfor är med då 90 procent av det som används i EU importeras, säger Anders Kihl.

Minskar utsläppen rejält

Eftersom den fosfor som skulle produceras i anläggningen hade ersatt motsvarande produkt från jungfruliga råvaror skulle de totala klimatutsläppen minska med över 20 000 ton koldioxidekvivalenter varje år. Projektet har tilldelats 51 miljoner kronor från Klimatklivet.

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt meddelade tidigare i veckan att Ragn-Sells miljötillstånd avslås. Detta trots att verksamheten bedöms ha en viktig betydelse för ett resurseffektivt omhändertagande av den ändliga resursen fosfor samt för samhällets klimatomställning i stort.

– Trots att verksamhetens tillskott av metaller i Öresund blir försumbart avslås ansökan. Anledningen är att verksamhetens utsläpp i vatten strider mot fastställda miljökvalitetsnormer, säger ordföranden i målet rådmannen Urban Lund i ett pressmeddelande.

”Helt orimligt att försumbara utsläpp får stå i vägen för en verksamhet som avgiftar kretsloppet, ökar hushållningen med ändliga resurser och sänker klimatutsläppen”

Anders Kihl anser att det är olyckligt att försumbara utsläpp står i vägen för den här typen av innovation.

– Hälften av världens klimatutsläpp beror på att vi tar ut och omvandlar jungfruliga resurser. För att klara klimatmålen måste vi använda resurser flera gånger, och då måste vi ha nya processer av precis det slag som vi söker tillstånd för. Därför är det helt orimligt att försumbara utsläpp får stå i vägen för ett miljötillstånd för en verksamhet som avgiftar kretsloppet, ökar hushållningen med ändliga resurser och sänker klimatutsläppen.

Bild: Pressbild

Ingen aktivitet kan tillåtas

Maria Sunér, vd på Svemin, är djupt bekymrad över vad domen kan innebära.

– Det är så man baxnar. Om det här domslutet från Mark- och miljödomstolen blir gällande praxis har vi i princip lagstiftat bort all mänsklig aktivitet i Sverige. Om utgångspunkten är att det ska vara noll påverkan på miljön så kommer ingen industriell eller annan aktivitet kunna tillåtas.

Maria Sunér är nu oroad över att framtida satsningar uteblir.

– Nya industrier kommer inte kunna etableras, utbyggnader vid befintliga industrier kommer inte kunna ske och även många städer och bostadsområden kommer få svårt att expandera när reningsverk inte kan byggas ut.

Nu är förhoppningen att domen ska belysa behovet av förnyelse i regelverket.

– Detta är ytterligare ett extremt tydligt exempel på behovet av att se över både tillståndsprocesser och lagstiftning så att vi både ökar effektiviteten men samtidigt skapar en miljölagstiftning med plats för människor.